q News & Event | Thailand Trust Mark

Where is T Mark? ตราสัญลักษณ์ T Mark พบได้ที่ไหน

ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการสักหนึ่งอย่าง ผู้บริโภคอย่างเรา ๆ พิจารณาจากอะไรกันบ้าง…แน่นอนว่าหลายท่านต้องเคยพลิกดูฉลากที่ติดบนผลิตภัณฑ์ เพื่อดูส่วนประกอบที่สำคัญ รวมถึงมองหาสิ่งที่ช่วยรับรองผลิตภัณฑ์นั้นว่าดีจริงหรือไม่ สำหรับธุรกิจบริการหลายท่านคงมองหาตัวช่วยในการตัดสินใจอีกเช่นกัน และเชื่อว่าตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพเป็นหนึ่งสิ่งที่ผู้บริโภคหลายคนมองหา เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้ตนเองก่อนจะเสียเงินจับจ่ายซื้อของหรือใช้บริการต่าง ๆ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและกระบวนการผลิตเป็นอย่างยิ่ง จึงดำเนินโครงการตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคทั้งไทยและต่างประเทศมั่นใจในสินค้าและบริการจากประเทศไทย รวมถึงสร้างการรับรู้ และการจดจำตราสัญลักษณ์ T Mark ว่าสินค้าและบริการใดที่มีตราสัญลักษณ์นี้ติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ใส่ใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนของแรงงานและมีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ทำให้ T Mark เป็นตราสัญลักษณ์แห่งความน่าเชื่อถือ สำหรับสินค้าไทยที่ส่งออกต่างประเทศ เพราะ Thailand Trust Mark (T Mark) เป็นตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพมาตรฐานสากลที่รับรองสินค้าและบริการของไทย ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ ภายใต้แนวคิด “Trusted Quality” ที่การันตีคุณภาพสินค้าไทยที่ทั่วโลกไว้วางใจในทุกมิติ ทั้งคุณภาพสินค้าและบริการที่ได้รับมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (Fair Labor) มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และ
เป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental Concern) และที่ขาดไม่ได้คือ Heart Made Quality เป็นสิ่งรับรองว่าสินค้าและบริการเหล่านี้จะต้องใส่ใจในการผลิตและเป็นสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ดังนั้นผู้บริโภคจะมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุดที่ประเทศไทยจัดสรรมาให้

โดยผู้บริโภคสามารถช่วยส่งเสริมสินค้าที่มีการใส่ใจในการดำเนินธุรกิจทั้งด้านการผลิต ด้านแรงงาน และสิ่งแวดล้อมได้จากการเลือกสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ T Mark บนฉลากและบรรจุภัณฑ์ สำหรับด้านธุรกิจบริการที่ได้รับการรับรองจาก T Mark  
เช่น สปา บริการนวดแผนไทย สถาบันการศึกษานานาชาติ โรงพยาบาล และคลินิก จะมีป้ายสัญลักษณ์
T Mark ในสถานที่ที่ให้บริการ ซึ่งตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มุ่งมั่นเพื่อยกระดับสินค้าไทยไปสู่ตลาดโลกได้อย่างมีคุณภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้บริโภคสบายใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่ดีที่สุดจากประเทศไทย ดังนั้นผู้บริโภคอย่าลืมสำรวจตราสัญลักษณ์ T Mark ทุกครั้งเพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อนการเลือกซื้อสินค้า

หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark สามารถขอรับตราสัญลักษณ์ T Mark ได้ที่ www.thailandtrustmark.com

OTHER
News & Events

news_image
ศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน (Thailand Smart Trade Center: TSTC)
Read More
news_image
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ T Mark 2017
Read More