q News & Event | Thailand Trust Mark

“ศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน (Thailand Smart Trade Center: TSTC)” ผนึกกำลังภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งไทยและจีน เดินเครื่องเต็มกำลังผลักดันสินค้าไทยที่มีศักยภาพขยายตลาดสู่ประเทศจีน

        โครงการ “ศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน”(Thailand Smart Trade Center: TSTC) เกิดจากความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนในไทยและจีน อันได้แก่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครกวางโจว กระทรวงพาณิชย์ สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ เมืองกว่างโจว และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การบินไทย บริษัท ซีโฟน่า กรุ๊ป จำกัด และธนาคารกสิกรไทย เปิดตัวโครงการ “ศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน” (Thailand Smart Trade Center: TSTC) ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญตามแผนงานโครงการ MOC 4i ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SME เป็น Smart Enterprise  ยกระดับสินค้าและบริการของไทยสู่การเป็นแบรนด์สากลที่มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ซึ่งศูนย์ TSTC อยู่ในระดับที่ 3 เรียกว่า “Implementation” การพัฒนาสินค้าเฉพาะกลุ่มเพื่อให้เกิดการสร้างแบรนด์ไทยที่เป็นฮีโร่ เน้นให้คำปรึกษารายบริษัท เพื่อเลือกตลาดให้ตรงกับสินค้า อีกทั้งเน้นการสร้างโอกาสและสร้างช่องทางการค้าที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ประกอบการไทย ในตลาดเป้าหมายที่สำคัญ โดยเริ่มต้นจากตลาดจีน

        ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน (Thailand Smart Trade Center: TSTC) นั้น จะได้รับโอกาสและช่องทางการค้าสู่ตลาดจีนตลอดทั้ง 365 วัน ในรูปแบบ Offline to Online พร้อมบริการให้คำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจในประเทศจีนแบบถูกต้องและครบวงจรโดยทีมที่ปรึกษา พร้อมโอกาสที่จะได้เจอกับคู่ค้าในประเทศจีนโดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ประกอบการที่มีแบรนด์เป็นของตนเอง เป็นแบรนด์ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ สินค้าที่ได้รับตรา Thailand Trust Mark (T MARK) สัญลักษณ์ที่แสดงถึงสินค้าที่มีมาตรฐานและคุณภาพจากประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของสินค้าไทยในตลาดจีน 

        ศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน (Thailand Smart Trade Center: TSTC)  ตั้งอยู่ ณ เมืองโฝซาน มณฑลกวางตุ้ง บนพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตร โดยไฮไลต์ที่สำคัญของศูนย์ TSTC ได้แก่ นิทรรศการสินค้าที่ได้รับตรา Thailand Trust Mark (T/mark) โดยเป็นการจัดแสดงตัวอย่างสินค้าคุณภาพจากประเทศไทยที่มีภาพลักษณ์ที่ดีและมีแบรนด์เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (Thai Brand Heroes) อาทิ แบรนด์ Panpuri แบรนด์ Naraya แบรนด์ Ayodhya แบรนด์ Blue Elephant เป็นต้น โดยในส่วนนิทรรศการยังรวบรวมตัวอย่างสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ในบ้าน ของตกแต่ง และสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำจากประเทศไทยที่ได้รับตรา T mark จัดแสดงอีกกว่า 30 แบรนด์

         ศูนย์ TSTC ได้เปิดตัวอย่างอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 และเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงเดือน กันยายน 2560 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Facebook โครงการ  : Thailand Smart Trade Center

โทรศัพท์ 081-754-4141, 092-806-6851 (คุณข้าวโพด เอี่ยมวีรวงศ์)

Email: [email protected]

หรือ Facebook T MARK : Thailand Trust Mark

โทรศัพท์ 0 2507 8265 (คุณกัญญาณัฐ ปัทมทัตต์)

OTHER
News & Events

news_image
Thai Brand Heroes : Thailand Heartmade Nation
Read More
news_image
Asia Design and Innovation Conference 2015
Read More