ทำไมต้องไทย ลนด์

สินค้าคุณภาพจากประเทศไทย ทำด้วยมาตรฐานแบบไทยทำด้วยใจ

ทำด้วยใจ เพื่อ ความเป็นเลิศ

ในโลกของการตลาด คำโฆษณาและภาพลักษณ์สินค้าเป็นสิ่งที่ดึงดูดเหล่าลูกค้า อย่างไรก็ตาม คุณภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในด้านการค้านานาชาติ ซึ่งเราควรจะมองข้ามการโฆษณารณรงค์และใช้เกณฑ์มาตราฐานที่น่าเชื่อถือสำหรับวัดคุณภาพ


ไม่ว่า “คุณภาพ” จะถูกนิยามไว้ว่าอย่างไร แต่คุณภาพก็จำเป็นต้องวัดด้วยเกณฑ์มาตรฐานที่น่าเชื่อถือ ที่สามารถบ่งบอกความเป็นเลิศของสินค้าได้ และเพื่อส่งเสริมมาตรฐานการวัดคุณภาพ Thailand Trust Mark จึงก่อตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์แห่งประเทศไทย

WHAT IS THAILAND TRUST MARK

Thailand Trust Mark คือตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสินค้าและบริการของไทยที่ผลิตในประเทศไทย

WHAT CAN THAILAND TRUST MARK

DO FOR YOU

T Mark ได้เสนอสินค้าและบริการคุณภาพที่ดีที่สุดของไทยให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อให้การซื้อสินค้าและบริการของท่านสะดวกสบายและคุ้มค่าที่สุด

T Mark เพิ่มโอกาสแก่ผู้ผลิตในการก้าวไปสู่ตลาดระดับโลกได้อย่างรวดเร็วและได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลก และ ยังช่วยยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

WHY THAILAND TRUST MARK

T Mark มอบคุณภาพที่คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าสินค้าและการบริการของไทยที่ได้รับรองจาก T Mark จะเสนอคุณภาพที่ยอดเยี่ยมระดับโลกรวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยิ่งไปกว่านั้น T Mark ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย เมื่อไรก็ตามที่ได้เห็นสัญลักษณ์นี้ ผู้ซื้อจะมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะได้รับสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดที่ประเทศไทยนำเสนอให้

CAN YOU FIND THAILAND TRUST MARK

สามารถพบสัญลักษณ์ T Mark ได้บนฉลากและบรรจุภัณฑ์จากสินค้าที่ได้รับการรับรอง ส่วนด้านการบริการ จะมีป้ายสัญลักษณ์ T Mark ในที่ที่การบริการที่ได้รับการรับรอง

What's T MARK?

Global Quality
Certification

ได้รับการรับรองมาตรฐานในประเทศและ/หรือมาตรฐานสากลต่างประเทศ

Green Industry

ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ปฎิบัติการสีเขียว (Green Industry) เป็นอย่างน้อย หรือได้รับ ISO 14001

CSR

มีการดําเนินกิจกรรมที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคม (CSR in Process & CSR after process)

Fair Labour

ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. ๘๐๐๑ - ๒๕๕๓) ระดับพื้นฐาน เป็นอย่างน้อย

THE STYLE OF TMARK THAILAND TRUST MARK

THAILAND

บอกต้นกำเนิดของสินค้าที่มีคุณภาพผ่านเอกลักษณ์ของธงชาติไทย

1

THAINESS

สะท้อนความพิถีพิถันในการผลิตสินค้า โดยใช้วิธีการสานเป็นตัวแทนความประณีต

2

TRUST

แสดงถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพที่ได้รับการคัดสรรได้มาตรฐานสม่ำเสมอในสินค้าทุกชิ้น เพื่อสร้างการยอมรับจากผู้บริโภค

3

แนวความคิดการออกแบบตราสัญลักษณ์ “คุณภาพ” ถูกสะท้อนผ่านงานหัตถกรรมจักสาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เป็นงานฝีมือที่ต้องใช้ความตั้งใจ และความประณีตพิถีพิถัน เพื่อให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์แบบ ทั้งประโยชน์การใช้งาน ความสวยงามและคุณภาพของสินค้า