Company

บริษัท ไททัม อินดัสเทรียล จำกัด

Export Country

กำลังจะส่งออกไปที่ประเทศอินเดียและซาอุดิอาระเบีย

Who They Are

บริษัทไททัม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 เป็นบริษัทออกแบบระบบอีแวป (E-VAP) นำเข้า ติดตั้ง มามากว่าสิบปี และออกแบบระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้า (อีพลัส) คือเครื่องปรับอากาศด้วยลมเย็น ประหยัดพลังงานควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์คอนโทรล

Next Goal

สร้างนวัตกรรมที่ช่วยลดพลังงานและส่งออกเครื่องปรับอากาศด้วยลมเย็นไปทั่วโลก

Vision

สร้างนวัตกรรมเพื่อลดการใช้พลังงาน

T Mark Benefits

การได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark ช่วยให้ลูกค้ามั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้น โดยเฉพาะในต่างประเทศ โครงการ Thailand Trust Mark เหมือนเป็นพี่เลี้ยงที่ดีที่สุดของเราในตอนนี้ เพราะเป็นเหมือนช่องทางที่ช่วยผลักดันธุรกิจ นวัตกรรมของเราให้ก้าวเข้าสู่ตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

What they accomplished

สร้างระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้า (อีพลัส) คือ เครื่องปรับอากาศด้วยลมเย็นประหยัดพลังงานควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์คอนโทรล

T Mark Member

ปี 2562

Managing Director

ยุทธพงษ์ ศรีวิชัยมูล

Thaitrade

-

Length of Establishment

9 ปี

Company

บริษัท ไททัม อินดัสเทรียล จำกัด

Address

63/10 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

Tel

095-129-1888

Fax

-LIFE IS NOT ABOUT FINDING YOURSELF, IT IS ABOUT CREATING YOURSELF เรามุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อลดการใช้พลังงาน ให้ทั่วโลกได้ใช้งาน

จุดเริ่มต้นของ ไททัม อินดัสเทรียล เกิดจากการที่ผู้บริหารอย่างคุณยุทพงษ์ ศรีวิชัย มีความชื่นชอบทางด้านเทคโนโลยีและศึกษาเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาโดยตลอด และมองว่าปัจจุบันเราใช้ทรัพยากรกันอย่างสิ้นเปลือง ซึ่งเป็นการทำลายธรรมชาติ จึงอยากสร้างนวัตกรรมที่ช่วยลดการใช้พลังงาน แต่คุณยุทพงษ์ ศรีวิชัย เติบโตมากับความคิดที่ว่าเทคโนโลยีของต่างประเทศนั้นทันสมัย คนต่างประเทศนั้นเก่ง มีความสามารถสร้างเทคโนโลยีต่าง ๆ คุณยุทพงษ์ ศรีวิชัย จึงเริ่มมีความคิดที่อยากสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ว่าคนไทยก็สามารถทำได้ มีความสามารถไม่แพ้ต่างชาติ และต้องการให้ต่างขาติได้ใช้นวัตกรรมชิ้นนี้ ปัจจุบันจึงเกิดเป็น บริษัท ไททัม 
อินดัสเทรียล ผู้สร้างสร้างระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้า (อีพลัส) คือ เครื่องปรับอากาศด้วยลมเย็นประหยัดพลังงานควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์คอนโทรล

 

ไททัม อินดัสเทรียล กับจุดมุ่งหมายหลัก: อนุรักษ์ธรรมชาติ สร้างนวัตกรรมเพื่อลดการใช้พลังงาน

การสร้างนวัตกรรมสำหรับ ไททัม เริ่มจากความต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติ เน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเข้าใกล้ธรรมชาติมากที่สุด บวกกับช่วงเริ่มต้นเทรนด์การประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมค่อนข้างเป็นที่นิยม ไททัม จึงคิดค้นที่จะสร้างนวัตกรรมที่ช่วยประหยัดพลังงานและสามารถกระจายไปทั่วโลกได้ ซึ่งระบบเครื่องปรับอากาศด้วยลมเย็นประหยัดพลังงาน เป็นนวัตกรรมตัวใหม่ที่ไททัมคิดค้นขึ้นมา ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง ได้รับรางวัลการันตีหลายรางวัลและยังเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

 

ความพยายามใช้ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติเพื่อลดการใช้พลังงาน ลดความเหลื่อมล้ำทางอากาศ

นอกจากการมุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อลดการใช้พลังงานแล้ว สิ่งหนึ่งที่ ไททัม อินดัสเทรียล พยายามอย่างมากคือความพยายามคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่นำธรรมชาติมาบำบัดธรรมชาติ เพื่อตอบจุดมุ่งหมายของบริษัทคือการลดการใช้พลังงานรวมถึงลดความเหลื่อมล้ำทางอากาศ โดยมองว่าปัจจุบันสังคมเกิดความเหลื่อมล้ำ เช่น ในโรงพยาบาลในต่างจังหวัด ไม่สามารถติดเครื่องปรับอากาศ หรือติดระบบกรองอากาศแบบโรงพยาบาลในเมืองได้ เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องของสถานที่ หรือข้อจำกัดอื่น ๆ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าระบบเครื่องปรับอากาศปัจจุบันไม่ตอบโจทย์ ดังนั้นไททัม จึงพัฒนาอีพลัสหรือระบบเครื่องปรับอากาศด้วยลมเย็นประหยัดพลังงาน เพื่อช่วยระบายอากาศ กรองอากาศและยังช่วยลดการใช้พลังงานอีกด้วย

 

การทำงานของ อีพลัส ระบบเครื่องปรับอากาศด้วยลมเย็นประหยัดพลังงาน

อีพลัส ระบบเครื่องปรับอากาศด้วยลมเย็นประหยัดพลังงานเป็น นวัตกรรมที่พัฒนาจากเทคโนโลยีที่ทำความเย็นที่มีในปัจจุบัน เป็นการผสมผสานการทำงานของเครื่องสร้างลมเย็น เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลมไอเย็น เครื่องทำน้ำแข็งและเครื่องฆ่าเชื้อ โดยนำข้อดีของเทคโนโลยีเหล่านี้มาพัฒนารวมอยู่ในระบบเครื่องปรับอากาศด้วยลมเย็นประหยัดพลังงาน ดดยเครื่องสร้างลมเย็นมีเทคโนโลยี RCI กลไกลการทำงานคือจะใช้แสงยูวีตกกระทบมุมต่าง ๆ เป็น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และโอโซน เพื่อฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ เรียกได้ว่าเครื่องเดียวสามารถ ระบายอากาศ ต้อนลมเย็นและฆ่าเชื้อโรคได้ ข้อดีคือช่วยประหยัดพลังงาน โดยกลไกลการทำงานคือระบบเครื่องปรับอากาศด้วยลมเย็นประหยัดพลังงานจะไปช่วยลดพลังงานในส่วนของคอยล์ร้อน (ทำหน้าที่ระบายความร้อนที่เกิดจากการอัดน้ำยาแอร์ของ Compressor) เมื่อมีประสิทธิภาพช่วยทำให้คอยล์ร้อน ทำงานได้ดี ผลที่ได้รับ คืประสิทธิภาพการระบายความร้อนดีขึ้น ดังนั้นจึงช่วยลดการใช้พลังงานและสามารถประหยัดไฟได้มาก 60 -70 เปอร์เซ็นต์

 

ผลักดันระบบอีพลัส เป็นต้นแบบเพื่อลดการใช้พลังงาน

สำหรับเป้าหมายต่อไปของ ไททัม คือการผลักดันระบบอีพลัส ให้เป็นต้นแบบเพื่อลดการใช้พลังงาน ลดค่าไฟ 
ซึ่งปัจจุบัน ไททัม กำลังจะนำระบบอีพลัสก้าวเข้าสู่ตลาดโลก เพื่อขายต่างประเทศ ซึ่งตัวช่วยที่สำคัญของไททัมคือ โครงการ Thailand Trust Mark เนื่องจาก T Mark เป็นตราสัญลักษณ์ที่การันตีคุณภาพ ช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค นอกจากนี้การได้สมัครสมาชิกเพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ T Mark ยังได้เรียนรู้ เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการทำการตลาด สำหรับการขยายตลาดสู่สากลอีกด้วย