Corporate Information


Company:

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)


Who They Are :

ดำเนินธุรกิจให้บริการ ออกแบบ และผลิตเครื่อง จักรสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมการประกอบ และผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


Vision :

เป็นหนึ่งในสิบอันดับบริษัทในการพัฒนากระบวน การผลิตอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับอุตสาห กรรมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ในประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตลอดจนเป็นหนึ่งใน สถานที่ทำงานที่ดีที่สุดในประเทศไทยซึ่งผู้สมัคร ทุกคนกำลังมองหา


What they accomplished :

เป็นบริษัทผู้ออกแบบและเครื่องจักรสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมการประกอบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อันดับต้นๆ ในภูมิภาคอาเซียน ปัจจุบันมีการ จัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศ เพื่อสนับสนุน การขาย และเพิ่มช่องทางธุรกิจในต่างประเทศ


Managing Director :

นรากร ราชพลสิทธิ์


Length of Establishment :

เริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบันรวม 13 ปี


Export Country :

เวียดนาม ญี่ปุ่น อินเดีย


Next Goal :

- มุ่งเป็นอันดับหนึ่งของตลาดในประเทศไทย สำหรับ สินค้าและบริการในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม ยานยนต์ และเป็นบริษัทชั้นนำของนวัตกรรมการ ออกแบบเครื่องจักรยานยนต์และระดับโลกในการ ออกแบบกระบวนการผลิต
- เป็นองค์กรที่มีการเรียนรู้และปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต้นทุนต่ำ แต่มอบสินค้าและ การบริการมีคุณภาพสูง
- เป็นบริษัทที่นำชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน และเป็น เพื่อนคู่คิดเรื่องเครื่องจักรที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า


T Mark Benefits :

เปรียบประหนึ่งการตรวจสอบย้อนกลับ ที่นอกจาก จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและเน้นย้ำให้กับทีมผู้ผลิต ต้องใส่ใจในการออกแบบและผลิตชิ้นงาน ให้ออกมาดีที่สุด ยังเพิ่มความน่าเชื่อถือและความ ไว้วางแก่ลูกค้าในระดับสากล ซึ่งส่งผลต่อการ ขยายตลาด


T Mark Member:

ตั้งแต่ ต.ค. 2557 - ต.ค. 2560


Thaitrade :

http://www.thaitrade.com/supplier/eureka_design_pcl_/home
Contact Information


Company :

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)


Address :

เลขที่ 19 หมู่ 11 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150


Tel :

+66 (0) 2 192 3737


Fax :

+66 (0) 2 192 3741-4

Email :

[email protected]


Website:

www.eurekadesign.co.thหลากหลายยี่ห้อรถยนตร์ชั้นนำ ทั้งอีซูซุ (ISUZU) โตโยต้า (TOYOTA) มาสดา (MAZDA) นิสสัน (NISSAN) ฮอนด้า (HONDA) ฮิโน (HINO) ยามาฮ่า (YAMAHA) ซูซุกิ (SUZUKI) หรือรถที่ใช้สำหรับการเกษตรอย่าง คูโบต้า (KUBATA) ล้วนแต่เป็นยี่ห้อที่ได้รับความไว้วางใจ จากผู้ขับขี่ในระดับนานาชาติ

ด้วยความเชื่อมั่นในมาตรฐานการผลิต อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการผลิตยาน พาหนะที่ทรงประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่อย่างสมบูรณ์แบบ เบื้องหลังความสำเร็จนี้คือส่วนประกอบต่างๆ ที่ต้องผ่านกระบวนการ คิดเชิงออกแบบ และความแม่นยำเชิงวิศวกรรมเพื่อผลิตเครื่องจักรสำหรับ ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมการประกอบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ยูเรก้าดีไซน์ คือผู้อยู่เบื้องหลังการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนรถยนตร์เหล่านี้ยูเรกาดีไซน์ ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2545 โดยคุณนรากร ราชพลสิทธ์ และกลุ่ม ผู้บริหารอีก 5 ท่าน ซึ่งเป็นทีมวิศวกรผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการ ออก แบบและผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมมากว่าทศวรรษ เริ่มต้นจาก การออกแบบและผลิตเครื่องจักร 3 ประเภท ได้แก่ เครื่องทดสอบการรั่ว เครื่อง ประกอบชิ้นงาน เครื่องทำสัญลักษณ์ ก่อนจะขยายการให้บริการสู่เครื่องล้าง ทำความสะอาดชิ้นงาน เครื่องขันน๊อต และเครื่องกดอัดชิ้นงาน เพื่อรองรับ ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้ากลุ่มยานยนต์ที่เพิ่มมากขึ้น13 ปีแห่งคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่เกิดจากความ ทุ่มเทของทีมงานทุกฝ่าย ทำให้ยูเรกาดีไซน์เติบโตขึ้น อย่างก้าวกระโดด นอกจากการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เมื่อปี 2557 ยูเรก้าดีไซน์ได้เปิดบริษัทย่อยในต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดจำหน่ายและเพิ่มช่องทางธุรกิจในต่าง ประเทศอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สาขาต่างประเทศ มีทั้งเมืองซิการัง (Cikarang) ประเทศอินโดนีเซีย และเมืองฮายานา (Haryana) ประเทศอินเดีย รวมถึงขยายจากกลุ่มยานยนต์ สู่ธุรกิจการออกแบบ ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มเติมงานคุณภาพ Design to order

ภารกิจหลักของยูเรกาดีไซน์ คือให้บริการออกแบบและ ผลิตเครื่องจักรสำหรับการประกอบและทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมการประกอบ และผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ตามความต้องการของลูกค้า (Design to order) โดยการทำงานแต่ละครั้ง บริษัท จะจัดส่งทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเข้าร่วมประชุม กับลูกค้าเพื่อศึกษาความต้องการ แล้วจึงเข้าสู่กระบวน การออกแบบและกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อให้ สินค้าแต่ละชิ้นตอบสนองความต้องการของลูกค้า อย่างดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอก หรือ ฟังก์ชั่นการใช้งาน อันนำไปสู่การผลิตอะไหล่ยานยนต์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลในลำดับขั้นต่อไป

โดยเครื่องจักรที่ใช้ผลิตนั้นมีหลากหลายประเภท ไม่ว่า จะเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วน การทดสอบ การทำความสะอาด การประกอบ รวมถึงการทำสัญลักษณ์ ขณะที่รูปแบบการให้บริการสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ดังต่อไปนี้คือ การออกแบบและผลิตเครื่องจักรใหม่ การ ออกแบบและผลิตชุดอุปกรณ์จับยึด (Jig) สำหรับปรับปรุง เครื่องจักรเดิม และการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงและ ซ่อมแซมเครื่องจักรเดิม โดยมีลูกค้ารายใหญ่คือแบรนด์ ผลิตรถยนต์ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชียวิสัยทัศน์และเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำในช่วงระยะเวลา 3 –5 ปีนี้ ยูเรกาดีไซน์มีเป้าหมายและความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยม เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำในธุรกิจการออกแบบและผลิตเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยและในเขตภูมิภาคอาเซียน โดยการมุ่งเน้นสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเดิม รวมถึงการขยายฐานลูกค้าใหม่ให้มากขึ้น ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการพัฒนาและนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการออกแบบและกระบวนการผลิต ควบคู่ไปกับกลยุทธ์ในการ ทำงานภายใต้สโลแกนที่ว่า “Better Company Better Life” องค์กรจะเจริญเติบโตก้าวหน้าดีขึ้น ไปพร้อมๆ กับชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดีและมีคุณภาพของพนักงาน

สินค้าของ EUREKA Designภาพยนต์โฆษณา


Thailand Trust Mark ตราสัญลักษณ์แห่งคุณภาพ


การได้รับได้รับประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ แสดงให้เห็นถึงความมีมาตรฐานและคุณภาพทางด้านสินค้าและบริการของยูเรกาดีไซน์ ที่ผู้บริโภคสามารถมองเห็น และให้การยอมรับ เปรียบประหนึ่งการตรวจสอบย้อนกลับมายังกระบวนการผลิตที่ตรงตามมาตรฐานสากล การันตีจากการรับรองจากสถาบันชั้นนำอย่าง รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2556 ประเภทอุตสาหกรรมขนาดกลาง จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านการปฏิบัติต่อพนักงานดีเด่นแห่งปี 2553 จากสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสมาคมธนาคารไทยรวมถึงตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ที่นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและเน้นย้ำให้กับทีมผู้ผลิต ยังเพิ่มความน่าเชื่อถือและความไว้วางแก่ลูกค้าในระดับนานาชาติ ซึ่งส่งผลต่อการขยายตลาดในวงที่กว้างมากขึ้นด้วย