Corporate Information


Company:

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด


Who They Are :

ผู้ผลิตและจำหน่ายเตาแก๊ส ทั้งเตาแก๊สตั้งโต๊ะ เตาแก๊สปิกนิก เตาแก๊สแบบชั้น และสินค้าใช้ใน ครัวเรือนที่หลากหลาย ทั้งเตาอบ เครื่องดูดควัน เครื่องอบแรงดัน หม้อหุงข้าวแก๊ส ทั้งหมดล้วนเป็น สินค้าที่คนไทยเลือกใช้ด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานการผลิตมายาวนานกว่า 40 ปี


Vision :

สร้างวัฒนธรรมองค์กรภายใต้แนวคิด"อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาตัวเองไปพร้อมกับพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม"ผลิตสินค้าที่ปลอดภัยได้มาตรฐานและมีคุณภาพ


What they accomplished :

ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้รองรับกับ ความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ มีการปรับตัว ตามพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคในแต่ละช่วง เวลา พร้อมกับนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้กับสินค้า เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ของผู้ใช้งานให้ดีขึ้น


Managing Director :

อมรรัตน์ ลีลาศวัฒนกุล


Length of Establishment :

ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2518 รวมระยะเวลา 40 ปี


Export Country :

สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ ไนจีเรีย บังกลาเทศ มอริเชียส และประเทศในพื้นที่ AEC


Next Goal :

- ขยายการส่งออกไปยังประเทศแถบตะวันออกกลาง
- ขยายตลาดด้วยการเพิ่มสินค้าที่ครอบคลุมการ ใช้งานมากขึ้น อาทิ เครื่องดูดควัน อ่างล้างจาน เตาไฟฟ้า เครื่องทำน้ำอุ่น เตาอบ เตาย่าง


T Mark Benefits :

รับรองคุณภาพให้กับสินค้าและบริการของไทย เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะแหล่งกำเนิดสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ทั้งผู้บริโภคภายใน ประเทศและผู้ค้าชาวต่างชาติที่ต้องการร่วมเป็น พันธมิตรธุทางรกิจกับผู้ประกอบการไทย การรับรอง จาก T Mark ทำให้เชื่อมั่นได้ในกระบวนการผลิตที่ได้ มาตรฐานปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ รับผิดชอบต่อสังคม


T Mark Member:

ตั้งแต่พ.ค. 2555 - พ.ค. 2558


Thaitrade :

http://www.thaitrade.com/supplier/lucky_flame_co__ltd/home
Contact Information


Company :

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด


Address :

61/1 หมู่ 12 ถนนกิ่งแก้ว อำเภอ บางพลี สมุทรปราการ 10540


Tel :

+66 (0) 2 312 4330-40


Fax :

+66 (0) 2 750 0300

Email :

[email protected]


Website:

www.luckyflame.co.thจากการเป็นตัวแทนนำเข้าและจำหน่ายเตาแก๊ส เตาอบ และเตาย่างจากต่างประเทศของบริษัท วัตถุอุตสาหกรรม จำกัด สู่การก้าวขึ้นมาเป็น ผู้นำด้านอุตสาหกรรมสินค้าใช้ในครัวเรือนอย่าง “ลัคกี้เฟลม”

ในปัจจุบัน คุณไชยยงค์ ลีลาศวัฒนกุลคือผู้บุกเบิกการสร้างสินค้าและก่อตั้ง โรงงานเพื่อผลิตเตาแก๊สที่ตอบสนองต่อการทำครัวของคนไทยมากกว่าการ นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ นำเสนอจุดเด่นอย่างฟังก์ชั่นการใช้งานที่เหมาะสม กับอาหารไทยประเภทผัด ทอด แกง ด้วยราคาที่เข้าถึงได้ ที่มาพร้อมมาตรฐาน การผลิตคุณภาพดี และปลอดภัยทุกการใช้งานความปลอดภัยมาเป็นที่หนึ่ง


สินค้าประเภทเตาแก๊สนั้นจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับ มาตรฐานความปลอดภัยในทุกๆ ชิ้น เนื่องจากเป็น ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ “ ลัคกี้เฟลม” จึงมีการตรวจคุณภาพมาตรฐาน ก่อนส่งถึงมือผู้ใช้งาน ตั้งแต่ต้นทางอย่างชิ้นส่วนประกอบ ขั้นตอนการผลิต ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนจัดจำหน่าย ด้วยฝ่ายควบคุมการผลิต และสุ่มตรวจซ้ำอีกครั้งด้วย ฝ่ายประกันคุณภาพของสินค้า (QA: quality assurance) ลัคกี้เฟลมให้ความสำคัญกับการผลิตวาล์วก๊าซซึ่งเป็น ชิ้นส่วน ที่เป็นหัวใจสำคัญของเตาแก๊ส วาล์วของลัคกี้เฟลมผลิตโดยเครื่อง เจาะกลึง CNC: Computer Numerical Control และ Robodrill ทำให้สามารถควบคุมความแม่นยำได้ในระดับไมครอน ที่สำคัญคือการตรวจสอบการจุดติดและการรั่วในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต สุ่มตัวอย่างตรวจสอบอายุการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจว่า เตาแก๊สของลัคกี้เฟลมนั้นปลอดภัย ไม่มีรั่วอย่างแน่นอน

รับรองมาตรฐานการผลิต ตอกย้ำความมั่นใจให้กับผู้บริโภคลัคกี้เฟลมรับประกันวาล์วก๊าซเป็นเวลา 5 ปี หรือการ ใช้งาน 30,000 ครั้ง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดที่ผู้เลือก ใช้งานมั่นใจได้ นอกจากนี้ ลัคกี้เฟลมยังได้รับรางวัล และเกียรติบัตรการรับรองมาตรฐานต่างๆ จากสถาบัน ที่เป็นที่ยอมรับอย่าง เช่น มาตรฐาน ISO 9002 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึง ISO 9001 Version ในปัจจุบัน ได้รับรางวัล Prime Minister Export Award ในปี พ.ศ. 2549 ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว เครื่องปรับความดันปิโตรเลียมเหลวความดันต่ำและความดันสูง จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้รับใบอนุญาตแสดงฉลาก ประสิทธิภาพสูง (เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซ ปิโตรเลียมเหลว) จากกระทรวงพลังงาน และได้รับ ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark จากกรม ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นการรับรอง คุณภาพให้กับสินค้าของลัคกี้เฟลม เพราะผู้บริโภค ที่คัดสรรการใช้ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนมากขึ้นใน ปัจจุบัน การรับรองจาก T Mark จึงเป็นเหมือนเครื่อง หมายแห่งความไว้วางใจ ทำให้ลัคกี้เฟลมสามารถ ส่งออกและจัดจำหน่ายทั้งตลาดในและต่างประเทศที่มีการแข่งขันสูงได้

กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ลัคกี้เฟลมให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์เตาแก๊สของลัคกี้เฟลมได้รับใบอนุญาต แสดงฉลากประสิทธิภาพสูงจากกระทรวงพลังงานทุกรุ่น ซึ่งเป็นเครื่องหมายบอกผู้บริโภคว่าเตาแก๊สของลัคกี้ เฟลมนั้นจะประหยัดแก๊สกว่าเตาในตลาดที่ไม่มีฉลากถึง 30% นอกจากนี้ได้มีร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประดิษฐ์เตาแก๊สที่ใช้ได้กับแก๊สชีวภาพซึ่งเป็นพลังงานทางเลือก เพื่อช่วยผู้บริโภคลดค่าใช้จ่ายในการซื้อแก๊สและเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมประหยัดพลังงาน
สินค้าของ Luckyflame


ผู้ผลิตและจำหน่ายเตาแก๊ส ทั้งเตาแก๊สตั้งโต๊ะ เตาแก๊สปิกนิก เตาแก๊สแบบชั้น และสินค้าใช้ในครัวเรือนที่หลากหลาย ทั้งเตาอบ เครื่องดูดควัน เครื่องอบแรงดัน หม้อหุงข้าวแก๊ส ทั้งหมดล้วนเป็นสินค้าที่คนไทยเลือกใช้ด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตมายาวนานกว่า 40 ปีภาพยนต์โฆษณา


รับรองสินค้า การันตีคุณภาพ
ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยเเลนด์ (Thailand Trust Mark)


รับรองคุณภาพให้กับสินค้าและบริการของไทย เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะแหล่งกำเนิดสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ทั้งผู้บริโภคภายในประเทศและผู้ค้าชาวต่างชาติที่ต้องการร่วมเป็นพันธมิตรธุทางรกิจกับผู้ประกอบการไทย
การรับรองจาก T Mark ทำให้เชื่อมั่นได้ในกระบวน การผลิตที่ได้มาตรฐานปลอดภัยเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม