Corporate Information


Company:

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


Who They Are :

ผู้ให้บริการนวดแผนไทยเเละนวดสปาเพื่อการผ่อนคลายอย่างมีสไตล์ ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัย แต่ให้ ความรู้สึกผ่อนคลายในบรรยากาศที่โปร่งโล่งสบาย สะอาด พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย และ ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากวัตถุดิบภายในประเทศ


Vision :

- เป็นองค์กรที่สร้างมาตรฐานของสปาไทยให้ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และสร้างชื่อเสียง สปาไทยในระดับนานาชาติ จนถึงระดับโลก
- เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการประยุกต์การ ผสมผสาน ระหว่างศาสตร์ตะวันตกและไทย เพื่อให้การบริการ ของบริษัทมีการพัฒนายิ่งขึ้น
- เป็นองค์กรที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงาน ทุกส่วนมีการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง สม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของบริษัท และเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าต่อไป
- เป็นองค์กรที่ให้ความส าคัญต่อข้อบังคับพื้นฐาน กฎหมาย โดยยึดการประกอบการธุรกิจอย่างสุจริต เที่ยงตรง และมีจริยธรรม ตระหนักถึงผลกระทบต่อ พนักงาน สภาพแวดล้อม และชุมชนเป็นสำคัญ


What they accomplished :

พัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งทักษะด้านการนวดที่ฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญอย่างสม่ำเสมอรักษามาตรฐานการให้บริการที่อยู่ในระดับสูง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ ประเทศทั่วโลก


Managing Director :

ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์


Length of Establishment :

ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2543 รวมระยะเวลา 15 ปี


Export Country :

-


Next Goal :

- ขยายกลุ่มการให้บริการสปาภายใต้ชื่อ Let’s relax spa ไปยังประเทศต่างๆ ใน AEC อย่างลาว พม่า สิงคโปร์
- ขยายกลุ่มผู้ใช้บริการจาก 60 ล้านคนในประเทศไทย สู่ 600 ล้านคนในอาเซียน


T Mark Benefits :

เป็นมาตรฐานที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการทำการ ตลาดและการประชาสัมพันธ์ สนับสนุนในเรื่อง ขยายฐานลูกค้าให้กว้างไกลขึ้น ได้รับการเผยแพร่ ไปตามสื่อต่างๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และเว็บไซต์


T Mark Member:

ตั้งแต่ พ.ค. 2555 - พ.ค. 2558


Thaitrade :

-
Contact Information


Company :

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


Address :

483 ซอย สุทธิพร ถนน ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินเเดง เขต ดินเเดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400


Tel :

+66 (0) 2 641 6619-20


Fax :

+66 (0) 2 641 6621

Email :

[email protected]
[email protected]


Website:

www.letsrelaxspa.com
www.rarinjinda.comda.comชื่อเสียงระดับนานาชาติของบริการสปา สัญชาติไทยอย่าง Let’s relax spa เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และผู้รับบริการคนไทย

ด้วยคุณภาพการให้บริการเพื่อความสบายอย่างเหนือระดับ และการคัดสรร ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบในประเทศ พร้อมด้วยสาขาการให้บริการทั้ง 11 สาขาที่ตั้งอยู่ตามเมืองชั้นนำอย่างเชียงใหม่ ภูเก็ต สมุย หัวหิน พัทยาและ กรุงเทพฯ การก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 ของ Let’s relax spa จึงไม่เคยหยุดนิ่งเพื่อพัฒนา การให้บริการที่ดีที่สุด พร้อมที่สร้างช่วงเวลาแห่งความสบายอย่างครบครันรู้เท่าทันทุกความต้องการ รองรับด้วยมาตรฐานการให้บริการระดับดีเยี่ยม


ภายใต้การบริหารโดย Siam Wellness Group Public Company Limited ที่เป็นผู้นำคนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ และเพราะรู้ดีว่าในแต่ละวันผู้คนต้องเผชิญกับความเครียดที่ สะสมมาจากสาเหตุหลากหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นความ วุ่นวายจากการเดินทาง ความเครียดสะสมจากการทำงาน การได้ปลีกตัวเพื่อพักผ่อน และคลายทุกความเหนื่อยล้า จึงเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่ทุกคนต้องการและ Let’s relax spa เข้าใจถึงความต้องการนี้เป็นอย่างดี เพื่อรองรับ ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนเมืองอย่างทันท่วงที ที่ตั้งของ Let’s relax spa จึงอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าเพื่อความสะดวกที่สุด สาขาในต่างจังหวัดก็อยู่ใกล้ กับศูนย์กลางชุมชนอย่างตลาด หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาตินิยม เดินทางไปถึง ความพิเศษในรายละเอียดยังปรากฏอยู่กับการตกแต่งภายใน ด้วยการนำเอาเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่มานำเสนอ อาทิ กลิ่นอายความ เป็นล้านนาที่สาขาเชียงใหม่ สไตล์ชิโนโปรตุกีสที่ภูเก็ต หรือบรรยากาศ แบบบ้านพักตากอากาศที่สาขาหัวหิน เป็นต้น

สร้างเสริมจุดแข็งด้วยการพัฒนาทักษะ

คุณภาพการให้บริการของ Let’s relax spa นั้นเป็นที่จดจำ เนื่องจากผู้นวดที่เชี่ยวชาญ Let’s relax spa มีการพัฒนา ทักษะของพนักงานกว่า 400 คนอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐาน ของการทำการวิจัยและพัฒนา (R&D) ศาสตร์การนวดจาก ทั้งตะวันตกและตะวันออก ผสมผสานทักษะทั้งจากของ ไทย จีน ญี่ปุ่น เข้ากับศาสตร์จากฝั่งตะวันตกอย่างการ ทำวารีบำบัด การนวดด้วยแสง และการบำบัดด้วยเสียง รองรับความแตกต่างของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย โดยมีสัดส่วนผู้ใช้บริการเป็นชาวต่างชาติร้อยละ 80 และคนไทยร้อยละ 20


นอกจากนี้ ในเรื่องของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ก็คัดสรรมา อย่างดีไม่แพ้กัน ผลิตภัณฑ์นั้นเลือกใช้วัตถุดิบจากสมุนไพรไทย กลิ่นหอมจากดอกไม้ไทย มีการคิดค้นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน การนวด เพื่อค้นคว้าหาวิธีใช้ที่เหมาะสมมากที่สุด ตลอดจน พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ ในการคิดค้น บรรจุภัณฑ์อย่างถุงสุญญากาศ ที่ช่วยยืดอายุของลูกประคบ สมุนไพรสดให้ยาวนานมากขึ้น สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ กลับไปยังต่างประเทศ
สินค้าของ Let’s relax spa


ผู้ให้บริการนวดแผนไทยเเละนวดสปาเพื่อการผ่อนคลายอย่างมีสไตล์ ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัย แต่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายในบรรยากาศที่โปร่งโล่งสบาย สะอาด พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย และผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากวัตถุดิบภายในประเทศภาพยนต์โฆษณา


เชื่อมั่นในมาตรฐานด้วยการรับรองจากสถาบันชั้นนำLet’s relax spa เป็นสปาเจ้าแรกในประเทศไทยที่ได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองคุณภาพการให้บริการจากสถาบันชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น Thailand Trust Mark ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการบริการจากประเทศไทย ได้รับรางวัล Best Destination Spa ประจำปี 2012 จาก World Luxury Spa ได้รับรางวัล Best Day Spa ประจำปี 2009 จาก Asia Wellness Spa Festival Gold Awards จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไม Let’s relax spa จึงเป็นการให้บริการสปาที่ครองอันดับหนึ่งในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน
เป็นมาตรฐานที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการทำการตลาด และการประชาสัมพันธ์สนับสนุนในเรื่องขยายฐานลูกค้า ให้กว้างไกลขึ้น ได้รับการเผยแพร่ไปตามสื่อต่างๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และเว็บไซต์