17 กุมภาพันธ์ 2560

“Human Wired”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดสัมมนา “Human Wired” ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สยามพาวาลัยเธียรเตอร์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความเห็น และเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับนักธุรกิจและผู้ประกอบการ SMEs โดยเนื้อหาของการสัมมนาจะสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสื่อมิติใหม่ในการสร้างแบรนด์ไทยและเปิดโอกาสให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น โดยได้เชิญตัวแทนจากบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นผู้นำ digital and social platforms 5 อันดับของโลก ได้แก่ Google/YouTube/ Facebook/Instagram และLine มาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะมาอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค รวมทั้งการอภิปรายเกี่ยวกับมุมมองและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 


โดยมีค่าบัตรเข้าร่วมงาน คนละ 7,000 บาท 

พิเศษสำหรับสมาชิกกรม 300 ที่นั่ง เข้าร่วมกิจกรรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


ข้อมูลรายชื่อวิทยากร คลิก


สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

https://goo.gl/forms/Ugz3JduljdGmZG6m1