31 ตุลาคม 2559

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ประจำปี 2559

ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการไทยทุกท่านที่เป็นหนึ่งในตัวแทนของ Thailand Heart Made Nation เพราะคุณภาพสินค้าและบริการของไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเพราะเราใช้ใจ ตั้งใจ ใส่ใจส่งมอบคุณภาพแบบไทยไปสู่คนทั้งโลก เพราะเราคือ #Weareheartmaker #Thailandheartmadenation