2 กันยายน 2559

Asia Design and Innovation Conference 2016 16.09.16 • QSNCC, BANGKOK

เตรียมพิชิตสมรภูมิการค้าแห่งโลกอนาคต พร้อมแสวงหาแรงบันดาลใจ และแนวทางใหม่ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อันจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ


รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม (คลิกเพื่อสำรองที่นั่ง)


จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

THAILANDINNODESIGN.COM 

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

095-592-5663

(SERVICE HOURS: )

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY