5 พฤษภาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร‎ประกอบการบรรยาย TTM TRAINING SERIES 4

จากที่สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า ได้มีการรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม Thailand Trust Mask Training Series รุ่นที่ 4 หัวข้อ Power UP : The Spirit of Thai Enterprise โดยเป็นกิจกรรมสัมมนาแบบฝึกอบรมเชิงลึกประมาณ 5 - 6 วัน ให้กับผู้ได้รับตราสัญลักษณ์ TTM จัดขึ้นในวันที่ 26 และ 28 เมษายน เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ ในหัวข้อเรื่อง "CSR for Future Sustainability" และ "The Power of Branding" และในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องคริสตัล 1-2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค ถ.ราชปรารภ ในหัวข้อเรื่อง "Labor Standard toward the Age of AEC" & "Going Green" วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรมS31 ถ.สุขุมวิท ในหัวข้อ "Marketing 360°" วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 ถ.สุขุมวิท ในหัวข้อ "Innovation Driven Business"  วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8.30 – 15.15 น. ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรมS31 ถ.สุขุมวิท ในหัวข้อเรื่อง "How to make a Multi-Million Dollar E-Commerce Business? " 


สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ตามด้านล่างนี้


เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ "CSR for Future Sustainability" (คุณดนัย  จันทร์เจ้าฉาย CEO สำนักพิมพ์ DMG) คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ "CSR for Future Sustainability" (ดร.เกรียงศักดิ์  เทพผดุงพร CEO บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด) คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ "The Power of Branding" (คุณรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด เจ้าของแบรนด์ ศรีจันทร์) คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ "Labor Standard toward the Age of AEC" & "Going Green" (คุณวีระวัฒน์ พงษ์พยอม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรีนิตี้คอนซัลแตนท์ จากัด) คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ "Labor Standard toward the Age of AEC" & "Going Green" (คุณยุทธนา อโนทัยสินทวี นักออกแบบผลิตภัณฑ์ และผู้ก่อตั้งแบรนด์ The ReMaker) คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ "Marketing 360°" (คุณธีรศานต์ สหัสสพาศน์ ผู้บริหาร J.M. Group (ร้านเจ๊กเม้ง) ผู้ก่อต้ัง “SOdA-PrintinG” และที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ "Marketing 360°" (คุณไกรเสริม โตทับเที่ยง) คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ "Marketing 360°" (ผศ. ดร. ระพีพร ศรีจำปา ) คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการบรรยาย "Innovation Driven Business" (คุณธันยวัฒน์ จิติพลังศรี)  คลิกที่นี่ 

เอกสารประกอบการบรรยาย "Innovation Driven Business" (ทีม บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น)  คลิกที่นี่ 

เอกสารประกอบการบรรยาย "How to make a Multi-Million Dollar E-Commerce Business? "  (คุณวรวุฒิ อุ่นใจ จาก COL Company)  คลิกที่นี่ 


JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

095-592-5663

(SERVICE HOURS: )

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY