12 เมษายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมอบรม TTM TRAINING SERIES 4

จากที่สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า ได้มีการรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม Thailand Trust Mask Training Series รุ่นที่ 4 หัวข้อ Power UP : The Spirit of Thai Enterprise โดยเป็นกิจกรรมสัมมนาแบบฝึกอบรมเชิงลึกประมาณ 5 - 6 วัน ให้กับผู้ได้รับตราสัญลักษณ์ TTM  ซึ่งได้มีการพิจารณาผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมอบรมจำนวน 20 บริษัทตามรายละเอียดด้านล่างนี้


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมอบรม  TTM TRAINING SERIES 4 คลิกที่นี่

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

095-592-5663

(SERVICE HOURS: )

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY