28 มกราคม 2559

Brand Power Created by Package Design

จัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมบางกอก ชฎา โดยการบรรยายจากวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ MR.FUMI SASADA และ MS.NOPNEEYA RUGSASOOK

จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์ไฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กลุ่มสหพัฒน์พิบูลย์ และ J-Will Internationnal

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

095-592-5663

(SERVICE HOURS: )

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY