30 มกราคม 2561

100 Brand Heroes Proud to be Thai on the World Stage

ในตลาดที่ผู้ประกอบการต่างแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อก้าวไปสู่การเป็นแบรนด์ในดวงใจของผู้บริโภค บริษัท

สัญชาติไทยเหล่านี้ใช้นวัตกรรม หลักธรรมาภิบาล และไหวพริบทางธุรกิจเป็นช่องทางในการดำเนินกิจการจน

สามารถประสบความสำเร็จในที่สุด องค์กรต่างๆ เหล่านี้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม ‘ไทยแลนด์ แบรนด์ ฮีโร่’ ได้

เข้าไปบุกเบิกตลาดต่างประเทศและเป็นแบบอย่างให้กับบรรดาบริษัทรุ่นหลัง ภารกิจของบริษัทเหล่านี้ไม่ได้จำกัด

อยู่แค่เรื่องผลกำไรหรือปัจจัยชี้วัดความอยู่รอดของบริษัทเท่านั้น แต่พวกเขาคือนิยามของคำว่า ‘เมดอินไทยแลนด์’

อย่างแท้จริงทั้งในประเทศและบนเวทีโลก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและประโยชน์ใช้สอยของสินค้าและบริการ

ของไทย ที่ได้รับการกล่าวขานมายาวนาน  อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่