30 มกราคม 2561

100 Brand Heroes Proud to be Thai on the World Stage

ในตลาดที่ผู้ประกอบการต่างแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อก้าวไปสู่การเป็นแบรนด์ในดวงใจของผู้บริโภค บริษัท

สัญชาติไทยเหล่านี้ใช้นวัตกรรม หลักธรรมาภิบาล และไหวพริบทางธุรกิจเป็นช่องทางในการดำเนินกิจการจน

สามารถประสบความสำเร็จในที่สุด องค์กรต่างๆ เหล่านี้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม ‘ไทยแลนด์ แบรนด์ ฮีโร่’ ได้

เข้าไปบุกเบิกตลาดต่างประเทศและเป็นแบบอย่างให้กับบรรดาบริษัทรุ่นหลัง ภารกิจของบริษัทเหล่านี้ไม่ได้จำกัด

อยู่แค่เรื่องผลกำไรหรือปัจจัยชี้วัดความอยู่รอดของบริษัทเท่านั้น แต่พวกเขาคือนิยามของคำว่า ‘เมดอินไทยแลนด์’

อย่างแท้จริงทั้งในประเทศและบนเวทีโลก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและประโยชน์ใช้สอยของสินค้าและบริการ

ของไทย ที่ได้รับการกล่าวขานมายาวนาน  อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

095-592-5663

(SERVICE HOURS: )

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY