ผ้าเบรค ดิสเบรค ดุมล้อ สำหรับรถจักรยานยนต์

ผ้าเบรค ดิสเบรค ดุมล้อ สำหรับรถจักรยานยนต์

ผ้าเบรค ดิสเบรค ดุมล้อ สำหรับรถจักรยานยนต์
Name

บริษัท สื่ออินดัสเทรียล จำกัด

Contact

สุนี ไตรรัตนานุสรณ์

Address

588/8 ซอย 44 ถนน ซ. 44 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวง บางโพงพาง เขต ยานนาวา กรุงเทพฯ ต. บางโพงพาง อ. ยานนาวา จ. กรุงเทพมหานคร 10120

Mobile
Phone

ผ้าเบรค ดิสเบรค ดุมล้อ สำหรับรถจักรยานยนต์

ผลิตภัณฑ์ผ้าเบรค ภายใต้แบรนด์ ยาซากิ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มราตรฐาน คุณภาพสูงจากการใช้เทคโนโลยีระดับสูงในทุกกระบวณการผลิต ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง พนักงานมีความชำนาญ และได้รับการอบรมพัฒนาฝีมืออยู่เสมอ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ส่งออกที่ได้รับตราสินค้า Thailand Trust Mark มาตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2558 จาก กรมส่งเสริมการส่งออก

ผลิตภัณฑ์ผ้าเบรค ภายใต้แบรนด์ ยาซากิ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มราตรฐาน คุณภาพสูงจากการใช้เทคโนโลยีระดับสูงในทุกกระบวณการผลิต ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง พนักงานมีความชำนาญ และได้รับการอบรมพัฒนาฝีมืออยู่เสมอ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ส่งออกที่ได้รับตราสินค้า Thailand Trust Mark มาตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2558 จาก กรมส่งเสริมการส่งออก

ผ้าเบรค ดิสเบรค ดุมล้อ สำหรับรถจักรยานยนต์

ผ้าเบรค ยาซากิ ผ้าเบรคสำหรับรถมอเตอร์ไซค์รวมถึงอะไหล่ต่างๆซึ่งได้รับการรับรองผลประกันคุณภาพ จากสถาบันยานยนต์ ประเทศไทย ว่าเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ สอดคลอ้งกับ มาตรฐาน มอก.97-2557 

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

095-592-5663

(SERVICE HOURS: )

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY