อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร

Contact


Company Info


Trademark / Logo


Name

บริษัท ทิปโก เอฟแอนด์บี จำกัด

Contact

ณัฐนันท์ เหลืองแสงทอง

Address

118/1 ถนน ถ.พระราม 6 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพฯ อ. จ. 10400

Email

ttm_temporary_14@jenosize.com

Phone

02-273-6200

Fax

02-271-1600

Mobile

Website

www.tipco.net

E-Market Place

Website

Category

อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรเครื่องดื่มน้ำผลไม้ น้ำผักผลไม้ ผลไม้กระป๋อง

Products


CONTACT SUPPLIER FORM


* Please fill all input form

Applying T Mark Information Contact :
02-507-8266, 02-512-5848, 02-507-8287 (Service Hours: 8.30 a.m.-4.30 p.m.)

Online Registration Contact :
095-592-5663 (Service Hours: 8.30 a.m.-4.30 p.m.)