ข้าวโพดหวานกระป๋อง

Name

ข้าวโพดหวานกระป๋อง

Contact

นายปราโมทย์ ลักขณาภิชนชัช

Address

330 ถนน ถ.ราชมารคา ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม ต. สนามจันทร์ อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม 73000

Website

www.nakornfood.com

ข้าวโพดหวานกระป๋อง

ข้าวโพดหวานเม็ดสีทอง

PHOTO GALLERY