อุตสาหกรรมไลฟสไตล์

Contact


Company Info


Trademark / Logo


Name

บรัษัทเท็ทเทอร์อาทส์กรุ๊ป จำกัด

Contact

ศิวนันท์ ไชยบูรณสกุล

Address

75/78 ถนน ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหลวง อ.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี อ. จ. 12120

Email

better@pewter-thaiseberg.com

Phone

02 5295797-8090 6781715

Fax

02 9081688

Mobile

Website

www.5ivesis.com

E-Market Place

Website

Category

อุตสาหกรรมไลฟสไตล์ชุดน้ำชาทำด้วยโลหะมีค่า เชิงเทียน แจกัน

Products


1

ชุดน้ำชาทำด้วยโลหะมีค่า เชิงเทียน แจกัน

ดีกว่าศิลปะกรุ๊ป จำกัด เป็น บริษัท ซึ่งเป็นผู้ผลิต "ดีบุก" ภายใต้ชื่อแบรนด์ "5ive SIS" ผลิตภัณฑ์พิวเตอร์ของเราได้รับการพิจารณาให้อยู่ในหมวดหมู่ที่มีคุณภาพ "ดี" ที่มีองค์ประกอบเป็นดีบุกหลักในจำนวน 97% กับส่วนที่เหลือเป็นทองแดง 3% และพลวง นี้พูดผลิตภัณฑ์พิวเตอร์ของเราเป็นตะกั่วและความปลอดภัย นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของเราจะทำประสบความสำเร็จกับงานฝีมือที่ดีและการออกแบบ 

CONTACT SUPPLIER FORM


* Please fill all input form