เฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องปฎิบัติการทางเคมีและชีวเคมี

Name

เฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องปฎิบัติการทางเคมีและชีวเคมี

Contact

กนกวรรณ เสือขำ

Address

70 หมู่ที่ 7 ซอย เพชรเกษม 130 ถนน หมู่ 7 ซ.เพชรเกษม 130 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ต. ไร่ขิง อ. สามพราน จ. นครปฐม 73210

Website

www.official.co.th

เฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องปฎิบัติการทางเคมีและชีวเคมี

บริการออกแบบ ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ห้องปฎิบัติการทางเคมีและชีว ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และ อุตสาหกรรมทุกประเภท

PHOTO GALLERY