เฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องปฎิบัติการทางเคมีและชีวเคมี

เฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องปฎิบัติการทางเคมีและชีวเคมี

เฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องปฎิบัติการทางเคมีและชีวเคมี
Name

บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

Contact

กนกวรรณ เสือขำ

Address

70 หมู่ที่ 7 ซอย เพชรเกษม 130 ถนน หมู่ 7 ซ.เพชรเกษม 130 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ต. ไร่ขิง อ. สามพราน จ. นครปฐม 73210

เฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องปฎิบัติการทางเคมีและชีวเคมี

บริการออกแบบ ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ห้องปฎิบัติการทางเคมีและชีว ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และ อุตสาหกรรมทุกประเภท

บริการออกแบบ ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ห้องปฎิบัติการทางเคมีและชีว ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และ อุตสาหกรรมทุกประเภท

เฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องปฎิบัติการทางเคมีและชีวเคมี

บริการออกแบบ ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

095-592-5663

(SERVICE HOURS: )

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY