มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Name

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Contact

นายวิวัฒน์ ศรีวัฒนาวานิช

Address

ถนน 592/3 ซ.รามคำแหง 24 ถ.รามคำแหง ข.หัวหมาก ข.บางกะปิ จ.กรุงเทพฯ 10240 อ. จ.

Website

www.au.edu

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

The First International University of Thailand.

PHOTO GALLERY