โกแฮร์

โกแฮร์

โกแฮร์
Name

บริษัท ไพพรรณรัตน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

Contact

ดร.ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์

Address

546,548,550 ซอย ซ.รามอินทรา 58 ถนน ถ.รามอินทรา ต. คันนายาว อ. คันนายาว จ. กรุงเทพมหานคร 10230

โกแฮร์

เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 บริษัทฯพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผม ควบคู่กับการใช้นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ได้สินค้าที่ดี มีคุณภาพระดับสูง และเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้สำหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องเส้นผมอย่างตรงจุด ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ด้วยการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านมา รวมถึงการวิจัยและการพัฒนาหลายๆด้าน

เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 บริษัทฯพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผม ควบคู่กับการใช้นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ได้สินค้าที่ดี มีคุณภาพระดับสูง และเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้สำหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องเส้นผมอย่างตรงจุด ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ด้วยการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านมา รวมถึงการวิจัยและการพัฒนาหลายๆด้าน

โกแฮร์

เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

095-592-5663

(SERVICE HOURS: )

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY