โกแฮร์

Name

โกแฮร์

Contact

ดร.ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์

Address

546,548,550 ซอย ซ.รามอินทรา 58 ถนน ถ.รามอินทรา ต. คันนายาว อ. คันนายาว จ. กรุงเทพมหานคร 10230

Website

www.gohair.co.th

โกแฮร์

เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 บริษัทฯพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผม ควบคู่กับการใช้นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ได้สินค้าที่ดี มีคุณภาพระดับสูง และเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้สำหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องเส้นผมอย่างตรงจุด ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ด้วยการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านมา รวมถึงการวิจัยและการพัฒนาหลายๆด้าน

PHOTO GALLERY