มะม่วงสอดไส้ลูกท้อหยี

Name

มะม่วงสอดไส้ลูกท้อหยี

Contact

นางสาว ฐารวีณ์ สรวียะวิวัศ

Address

ถนน 281/3 หมู่ 8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 อ. จ.

Website

www.guanguanchef.com

มะม่วงสอดไส้ลูกท้อหยี

ผลไม้ชนิดใหม่ที่แปลกไม่ซ้ำใคร

PHOTO GALLERY