บริการด้านศัลยกรรม ทั่วไป

บริการด้านศัลยกรรม ทั่วไป

บริการด้านศัลยกรรม ทั่วไป
Name

บริษัท โรงพยาบาลเอเซียคอสเมติก จำกัด

Contact

นางสาววันดี ปัญญาวิรุฬห์โรจน์

Address

25/54 หมู่ที่ 8 ซอย - ถนน รัตนาธิเบศร์ ต. บางกระสอ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

Mobile
Phone

บริการด้านศัลยกรรม ทั่วไป

เอเซียคอสเมติก ฮอสพิทัล ให้บริการด้านศัลยกรรม ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น ศัลยกรรม เคสเล็ก เช่น เสริมจมูก เสริม คาง เเก้ไขหูหาง ตัดถุงไขมันใต้ตา หรือ ศัลยกรรมใหญ่ เช่น แปลงเพศ เสริมหน้าอก และแก้ไข ตกแต่ง อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังมีโครงการ ซีเอสอาร์ ศัลยกรรมฟรี ผู้ด้อยโอกาศ ปากแหว่ง เพดาน โหว่ หรือ เกิดจากอุบัติเหตุ ให้สำหรับ ประชาชน ทั่วไป ทุกปี ด้วย

เอเซียคอสเมติก ฮอสพิทัล ให้บริการด้านศัลยกรรม ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น ศัลยกรรม เคสเล็ก เช่น เสริมจมูก เสริม คาง เเก้ไขหูหาง ตัดถุงไขมันใต้ตา หรือ ศัลยกรรมใหญ่ เช่น แปลงเพศ เสริมหน้าอก และแก้ไข ตกแต่ง อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังมีโครงการ ซีเอสอาร์ ศัลยกรรมฟรี ผู้ด้อยโอกาศ ปากแหว่ง เพดาน โหว่ หรือ เกิดจากอุบัติเหตุ ให้สำหรับ ประชาชน ทั่วไป ทุกปี ด้วย

บริการด้านศัลยกรรม ทั่วไป

เอเซียคอสเมติก ฮอสพิทัล ให้บริการด้านศัลยกรรม ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น ศัลยกรรม เคสเล็ก เช่น เสริมจมูก เสริม คาง เเก้ไขหูหาง ตัดถุงไขมันใต้ตา หรือ ศัลยกรรมใหญ่ เช่น แปลงเพศ เสริมหน้าอก และแก้ไข ตกแต่ง อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังมีโครงการ ซีเอสอาร์ ศัลยกรรมฟรี ผู้ด้อยโอกาศ ปากแหว่ง เพดาน โหว่ หรือ เกิดจากอุบัติเหตุ ให้สำหรับ ประชาชน ทั่วไป ทุกปี ด้วย 

โครงการซีเอสอาร์ ศัลยกรรม ฟรี 1 ล้าน บาท แก่ ผู้พิการแต่กำเนิด หรือ อุบัติเหตุ

โครงการคืนความสดใส สู่ สังคม ไทย แก่ผู้พิการ แต่กำเนิด หรือ อุบัติเหตุ โดยมีโครงการต้นแบบ ปี 2557 และ เราจำดำเนินการต่อเนื่อง ไป ทุกๆ ปี เพื่อ คืน กำไร สู่สังคม 

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

095-592-5663

(SERVICE HOURS: )

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY