ยูโร่ ช็อกโกพาย

Name

ยูโร่ ช็อกโกพาย

Contact

นางสาวชัชชญา ไชยกุล

Address

291 หมู่ที่ 10 ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย ต. สำโรงใต้ อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130

Website

www.eurofood.co.th

ยูโร่ ช็อกโกพาย

ยูโร่ ช็อกโกพาย ขนมพายสอดไส้ช็อกโกแลตเคลือบช็อกโกแลต

PHOTO GALLERY