อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร

Contact


Company Info


Trademark / Logo


Name

บริษัท บลู ริเวอร์ โปรดักส์ จำกัด

Contact

น.ส.อรกมล อรรถธรรมสุนทร

Address

1/27 ซอย ซอยเจริญมิตร ถนน สุขุมวิท 63 ต. คลองตันเหนือ อ. วัฒนา จ. กรุงเทพ 10110

Email

orakamol@blueriver.co.th

Phone

02 381 9697

Fax

Mobile

081 8800485

E-Market Place

Website

Category

อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรProducts


1

 

CONTACT SUPPLIER FORM


* Please fill all input form