ซาบีน่า

ซาบีน่า
Name

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด

Contact

นายบีไยกุมาร ปานเดย์

Address

12 ถนน อรุณอมรินทร์ ต. อรุณอมรินทร์ อ. บางกอกน้อย จ. 10700

Mobile
Phone

ซาบีน่า

แฟชั่น

แฟชั่น

ซาบีน่า

ชุดชั้นใน 

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266, 8274, 8287

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

063-535-3503

(SERVICE HOURS:

*This number can be used until September 2019)

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY