Company Info


Trademark / Logo


Name

ดิ โอเรียนทอล เฮิร์บส์ จำกัด

Contact

นายนพพร วิสุทธิศักดิ์ชัย

Address

505 หมู่ที่ - ซอย ซอยลาดพร้าว 48 แยกที่ 1 ถนน ลาดพร้าว ต. สามเสนนอก อ. ห้วยขวาง จ. กรุงเทพฯ 10310

Email

doinumsub48@gmail.com

Phone

662 939 8167

Fax

662 939 8168

Mobile

081 616 2520

E-Market Place

Website

-

Category

ธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ (สปา)



ดุษฎี สุทธิเลิศ.. ผู้ก่อตั้งโครงการ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และได้นำความรู้ในการปลูกสมุนไพร ไปเผยแพร่ ให้กับชุมชน ทั้งยังให้ความรู้ในการปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมี รวมถึงการปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ ให้ความรู้ด้านสมุนไพรเพื่อใช้ดูแลตนเองและครอบครัว และในที่สุดได้ก่อตั้งโครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดอยน้ำซับขึ้น โดยเกษตรกรที่มีที่ดินเป็นของตนเอง แปลงเล็กๆก็สามารถ ปลูกพืชสมุนไพรที่เป็นที่ต้องการของตลาดได้ มีการแบ่งเป็นกลุ่มปลูก กลุ่มแปรรูป และส่งวัตถุดิบแต่ละส่วนเข้ากรุงเทพ เพื่อพัฒนาเป็น ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป ที่เน้นผลิตภัณฑ์จากบรรพบุรุษ ที่ผลิตมาจากสมุนไพร ทั้งที่เป็น สมุนไพรเพื่อสุขภาพ สมุนไพรที่ใช้ในครัวเรือน และเครื่องหอมไทยต่างๆ อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณี ที่สะท้อนให้เห็น ความเป็นไทย ในอดีต ให้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง โดยส่งสินค้าด้านสมุนไพร ไปปะเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก เมื่อ 2542 ก่อนเป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการส่งออก และได้รับคำแนะนำจากกรมฯ ต่อเนื่องมาตลอดเวลา จัดตั้งบริษัทเพื่อการส่งออกเมื่อ 2544 จนถึงปัจจุบัน

Products


1

ลูกประคบผ้าย้อมคราม

เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ส่งเป็นสินค้าออก ไปกว่า 10 ประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ.2556 ใชสำหรับสตรี โดยเฉพาะสตรีหลังการคลอด และผู้ที่ปวดรอบเดือน และเป็นสินค้าอินทรีย์ 

2

สมุนไพรอบตัว

ยาอบสมุนไพรใช้ควบคู่กับกระโจมอบสมุนไพร ภายในบรรจุด้วยสมุนไพรหลายชนิดที่จะช่วยขับของเสีย และรักษาแผลของสตรีหลังการคลอด 

3

การดูแลสุขภาพพื้นฐานด้วยภูมิปัญญาไทยที่บ้าน

ใชสำหรับเป็น ของฝาก สำหรับญาติผู้ใหญ่ สตรีหลังคลอด บุคคลทั่วไป และเหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือน ในการดูแลระหว่างคนในครอบครัว 

4

สินค้าด้านการบริการ การดูสุขภาพสตรีหลังการคลอด หรือการอยู่ไฟ

เป็นสินค้าที่ มาจากธรรมชาติ ระดับพรีเมี่ยม และ มาจาก ภูมิปัญญาชุมชน ที่ใช้ง่าย สนุกกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่มีสารเคมี แต่ดีต่อสุขภาพ ทั้งยังสามารถดูแลคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดี เหมาะเป็นของฝาก และมอบให้กับบุคคลอันเป็นที่รัก 

5

ชาสมุนไพร

เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ทำด้วยมือ พืชสมุนไพร ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ผลิตตามตำรา และความรู้ ดั่งเดิม จากบรรพบุรุษ 

CONTACT SUPPLIER FORM






* Please fill all input form

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

095-592-5663

(SERVICE HOURS: )

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY