ลูกประคบผ้าทอธรรมชาติ

Name

ลูกประคบผ้าทอธรรมชาติ

Contact

นายนพพร วิสุทธิศักดิ์ชัย

Address

505 หมู่ที่ - ซอย ซอยลาดพร้าว 48 แยกที่ 1 ถนน ลาดพร้าว ต. สามเสนนอก อ. ห้วยขวาง จ. กรุงเทพมหานคร 10310

Website

www.doinumsub.com

ลูกประคบผ้าทอธรรมชาติ

เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ส่งเป็นสินค้าออก ไปกว่า 10 ประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ.2556 ใชสำหรับสตรี โดยเฉพาะสตรีหลังการคลอด และผู้ที่ปวดรอบเดือน และเป็นสินค้าอินทรีย์

PHOTO GALLERY