ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล (โรงพยาบาล/คลินิก)

Contact


Company Info


Trademark / Logo


Name

บริษัท โสธราเวช จำกัด

Contact

นายเอกรัฐ สมันตรัฐ

Address

29 หมู่ที่ - ซอย - ถนน สุวินทวงศ์ ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา 24000

Email

ekarat_sv@hotmail.com

Phone

038-812702-19

Fax

Mobile

081-4441885

E-Market Place

Website

Category

ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล (โรงพยาบาล/คลินิก)บริษัท โสธราเวช จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจบริการรักษาพยาบาล ขนาด 200 เตียง มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มากกว่า 40 ท่าน และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 ในปี พ.ศ. 2543 ปัจจุบันได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA

Products


CONTACT SUPPLIER FORM


* Please fill all input form

Applying T Mark Information Contact :
02-507-8266, 02-512-5848, 02-507-8287 (Service Hours: 8.30 a.m.-4.30 p.m.)

Online Registration Contact :
095-592-5663 (Service Hours: 8.30 a.m.-4.30 p.m.)