อุตสากรรมแฟชั่น

Contact


Company Info


Trademark / Logo


Name

ธนู อาร์ต แอนด์ดีไซน์

Contact

ธนูเดช เกิดวิเศษสิงห์

Address

13 ซอย 21 ถนน ประชาสงเคราะห์ ต. ดินแดง อ. ดินแดง จ. กรุงเทพ 10400

Email

dhanusilk@hotmail.com

Phone

022758155

Fax

Mobile

Website

E-Market Place

Website

Category

อุตสากรรมแฟชั่นเครื่องประดับรูปแบบโบราณ concept รัตนโกสินทร์ออกแบบแนวร่วมสมัยสู่สากล

Products


CONTACT SUPPLIER FORM


* Please fill all input form

Applying T Mark Information Contact :
02-507-8266, 02-512-5848, 02-507-8287 (Service Hours: 8.30 a.m.-4.30 p.m.)

Online Registration Contact :
095-592-5663 (Service Hours: 8.30 a.m.-4.30 p.m.)