ข้าวหอมมะลิ

ข้าวหอมมะลิ

ข้าวหอมมะลิ
Name

บริษัท เคล อินเตอร์เทรด จำกัด

Contact

นางสาว สาวิตรี กระจ่างศิวาลัย

Address

ถนน 138/52 Jewellwry Centre 14 th fl.,unit h, ข.สี่พระยา ข.บางรัก จ.กรุงเทพ 10500 อ. จ.

Mobile

ข้าวหอมมะลิ

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

095-592-5663

(SERVICE HOURS: )

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY