น้ำจิ้มไก่

Name

น้ำจิ้มไก่

Contact

นางสาวนันทพร ธารพานิช

Address

19/8 หมู่ที่ หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน คลองหลวง ต. ตำบลคลองสาม อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

Website

www.krsspicyfood.com

น้ำจิ้มไก่

กลุ่มอาหารทอด เช่น ไก่ทอด

PHOTO GALLERY