อุตสากรรมแฟชั่น

Contact


Company Info


Trademark / Logo


Name

บริษัท ลิ้มศิลป์ แทนเนอร์รี่ จำกัด

Contact

นางสาววรรณภา ชรารัตน์

Address

121-121/1 หมู่ที่ 2 ซอย กม.30 ถนน สุขุมวิท ต. ท้ายบ้าน อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 10280

Email

limsilp@gmail.com

Phone

02-703-9055-7

Fax

027039058

Mobile

0871080217

Website

-

E-Market Place

Website

Category

อุตสากรรมแฟชั่นการฟอกและการตกแต่งหนังสัตว์

Products


CONTACT SUPPLIER FORM


* Please fill all input form