น้ำปลาตราหอยนางรม

Name

น้ำปลาตราหอยนางรม

Contact

นาง วรรณา กลิ่นสุคนธ์

Address

129 ถนน บางแสนล่าง ต. แสนสุข อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20130

Website

www.pichaifishsauce.com

น้ำปลาตราหอยนางรม

น้ำปลาแท้ ผลิตจากปลาไส้ตัน ผ่านการหมักบ่นเป็นเวลา 12 เดือน

PHOTO GALLERY