น้ำปลาตราหอยนางรม

น้ำปลาตราหอยนางรม

น้ำปลาตราหอยนางรม
Name

บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด

Contact

นาง วรรณา กลิ่นสุคนธ์

Address

129 ถนน บางแสนล่าง ต. แสนสุข อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20130

Mobile
Phone

น้ำปลาตราหอยนางรม

น้ำปลาแท้ ผลิตจากปลาไส้ตัน ผ่านการหมักบ่นเป็นเวลา 12 เดือน

น้ำปลาแท้ ผลิตจากปลาไส้ตัน ผ่านการหมักบ่นเป็นเวลา 12 เดือน

น้ำจิ้มซีฟู้ด ตราหอยนางรม

น้ำจิ้มซีฟู้ด ตราหอยนางรม 

น้ำปลาสูตรราดปลาทอด ตราหอยนางรม

น้ำปลาสูตรราดปลาทอด ตราหอยนางรม 

น้ำปลาพริก ตราหอยนางรม

น้ำปลาพริก ตราหอยนางรม 

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

095-592-5663

(SERVICE HOURS: )

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY