ฟันฟิช ปลาสวรรค์กรอบ รสดั้งเดิม 25 กรัม

ฟันฟิช ปลาสวรรค์กรอบ รสดั้งเดิม 25 กรัม

ฟันฟิช ปลาสวรรค์กรอบ รสดั้งเดิม 25 กรัม
Name

บจก. พีแอนด์ พี ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ

Contact

นางสาว จันทนีย์ ตั้งกอบลาภ

Address

9/11 หมู่ที่ 9 ซอย เอกชัย 16 ถนน เอกชัย ต. บางขุนเทียน อ. จอมทอง จ. กรุงเทพ 10150

Mobile
Phone

ฟันฟิช ปลาสวรรค์กรอบ รสดั้งเดิม 25 กรัม

ฟันฟิช ปลาสวรรค์กรอบปรุงรส รสดั้งเดิม ขนาด 25 กรัม *ขนมทำจากอาหารทะเลแปรรูป *ประกอบด้วยเนื้อเน้นๆ *แคลอรี่ต่ำ

ฟันฟิช ปลาสวรรค์กรอบปรุงรส รสดั้งเดิม ขนาด 25 กรัม *ขนมทำจากอาหารทะเลแปรรูป *ประกอบด้วยเนื้อเน้นๆ *แคลอรี่ต่ำ

ฟันฟิช ปลาสวรรค์กรอบ รสดั้งเดิม 25 กรัม

ฟันฟิช ปลาสวรรค์กรอบปรุงรส รสดั้งเดิม ขนาด 25 กรัม 

ฟันฟิช ปลาสวรรค์กรอบ รสสไปซี่ 25 กรัม

ฟันฟิช ปลาสวรรค์กรอบปรุงรส รสสไปซี่ ขนาด 25 กรัม 

ฟันฟิช

ฟันฟิช ปลาสวรรค์กรอบปรุงรส รสสาหร่าย ขนาด 25 กรัม 

ฟันสควิด

ฟันสควิด ปลาหมึกกรอบ 15 กรัม 

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266, 8274, 8287

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

063-535-3503

(SERVICE HOURS:

*This number can be used until September 2019)

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY