น้ำมันรำข้าว

น้ำมันรำข้าว

น้ำมันรำข้าว
Name

บริษัท กสิสุรีย์ จำกัด

Contact

อัญชลี เกียรติพิทักษ์ชัย

Address

293/22-26 ถนน สุรวงศ์ ต. สุริยวงศ์ อ. บางรัก จ. กรุงเทพมหานคร 10500

Mobile
Phone

น้ำมันรำข้าว

มีคุณค่าทางโภชนการสูง มีประโยชน์ต่อร่างกายและดีต่อสุขภาพ เมื่อนำมาใช้ประกอบอาหาร จะทำให้ เข้าถึงรสชาติอาหารได้อย่างแท้จริง

มีคุณค่าทางโภชนการสูง มีประโยชน์ต่อร่างกายและดีต่อสุขภาพ เมื่อนำมาใช้ประกอบอาหาร จะทำให้ เข้าถึงรสชาติอาหารได้อย่างแท้จริง

น้ำมันรำข้าว

มีคุณค่าทางโภชนการสูง มีประโยชน์ต่อร่างกายและดีต่อสุขภาพ เมื่อนำมาใช้ประกอบอาหาร จะทำให้ เข้าถึงรสชาติอาหารได้อย่างแท้จริง 

น้ำมันรำข้าว

น้ำมันเพื่อสุขภาพ เหมาะสำหรับการปรุงอาหารทั้งผัด ทอด ทำน้ำสลัด 

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266, 8274, 8287

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

063-535-3503

(SERVICE HOURS:

*This number can be used until September 2019)

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY