Eso Surimi

Eso Surimi

Eso Surimi
Name

บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จำกัด

Contact

นาย อดุลย์ เชาว์พัฒน์พูนผล

Address

364 หมู่ที่ 8 ซอย - ถนน 364 หมู่ 8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 ต. บานา อ. เมือง จ. ปัตตานี 94000

Eso Surimi

ผลิตจากปลาทะเลสดผ่านกระบวนการบีบเนื้อ การล้างและแยกส่วนประกอบที่ไม่พึงประสงค์ด้วยเครื่องจักร เช่น ก้าง, หนัง, เอ็น, เลือด และไขมัน จะได้เนื้อปลาล้วนๆไม่มีสิ่งเจือปนอุดมไปด้วยโปรตีน

ผลิตจากปลาทะเลสดผ่านกระบวนการบีบเนื้อ การล้างและแยกส่วนประกอบที่ไม่พึงประสงค์ด้วยเครื่องจักร เช่น ก้าง, หนัง, เอ็น, เลือด และไขมัน จะได้เนื้อปลาล้วนๆไม่มีสิ่งเจือปนอุดมไปด้วยโปรตีน

Eso Surimi

เนื้อปลาล้วนๆไม่มีสิ่งเจือปนอุดมไปด้วยโปรตีน 

Itoyori Surimi

เนื้อปลาล้วนๆไม่มีสิ่งเจือปนอุดมไปด้วยโปรตีน 

Kintokidai Surimi

เนื้อปลาล้วนๆไม่มีสิ่งเจือปนอุดมไปด้วยโปรตีน 

Mamakari Surimi

เนื้อปลาล้วนๆไม่มีสิ่งเจือปนอุดมไปด้วยโปรตีน 

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

095-592-5663

(SERVICE HOURS: )

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY