ขิงดองสามรส

Name

ขิงดองสามรส

Contact

พรรณชิตา สมแก้ว

Address

224 หมู่ที่ 9 ซอย - ถนน - ต. เวียงกาหลง อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย 57260

Website

http://hcgroupthailand.com/

ขิงดองสามรส

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมบริโภค ผลิตจากขิงดองสไลซ์เป็นแผ่นบาง สีธรรมชาติ

PHOTO GALLERY