ขิงดองสามรส

ขิงดองสามรส

ขิงดองสามรส
Name

บริษัท เชียงราย อะโกร-อินดัสทรี จำกัด

Contact

พรรณชิตา สมแก้ว

Address

224 หมู่ที่ 9 ซอย - ถนน - ต. เวียงกาหลง อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย 57260

Mobile
Phone

ขิงดองสามรส

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมบริโภค ผลิตจากขิงดองสไลซ์เป็นแผ่นบาง สีธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมบริโภค ผลิตจากขิงดองสไลซ์เป็นแผ่นบาง สีธรรมชาติ

ขิงดองสามรส

ขิงแผ่นไม่มีสี 

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

095-592-5663

(SERVICE HOURS: )

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY