งานรับจ้าง การหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียมแบบฉีด

Photo Gellary

สมาชิกปัจจุบัน
งานรับจ้าง การหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียมแบบฉีด

การหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียมแบบฉีด

Name :
งานรับจ้าง การหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียมแบบฉีด
Address :
97 หมู่ที่ - ซอย สีลม 9 (ศึกษาวิทยา) ถนน สีลม ต. สีลม อ. บางรัก จ. กรุงเทพมหานคร 10500

Contact Infomation

Website : Phone : Email :

QRCODE

Related Product