งานรับจ้าง การหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียมแบบฉีด

งานรับจ้าง การหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียมแบบฉีด

งานรับจ้าง การหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียมแบบฉีด
Name

บริษัท ล็อคเต้ จำกัด

Contact

นางสาวสมฤทัย เติมไทยมงคล

Address

97 หมู่ที่ - ซอย สีลม 9 (ศึกษาวิทยา) ถนน สีลม ต. สีลม อ. บางรัก จ. กรุงเทพมหานคร 10500

งานรับจ้าง การหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียมแบบฉีด

การหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียมแบบฉีด

การหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียมแบบฉีด

งานรับจ้าง การหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียมแบบฉีด

การหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียมแบบฉีด 

ผ้าเบรค

อะไหล่มอเตอร์ไซด์ 

ดิสเบรค

อะไหล่รถมอเตอร์ไซด์ 

ผ้าคลัทช์

อะไหล่มอเตอร์ไซด์ 

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

095-592-5663

(SERVICE HOURS: )

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY