งานรับจ้าง การหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียมแบบฉีด

Name

งานรับจ้าง การหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียมแบบฉีด

Contact

นางสาวสมฤทัย เติมไทยมงคล

Address

97 หมู่ที่ - ซอย สีลม 9 (ศึกษาวิทยา) ถนน สีลม ต. สีลม อ. บางรัก จ. กรุงเทพมหานคร 10500

Website

www.lockte.com

งานรับจ้าง การหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียมแบบฉีด

การหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียมแบบฉีด

PHOTO GALLERY