อัญมณีจากไข่มุก

อัญมณีจากไข่มุก

อัญมณีจากไข่มุก
Name

ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จำกัด

Contact

เสาวนี ไชยพันธ์

Address

58/10 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน เทพกระษัตรี ต. เกาะแก้ว อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต 83000

Mobile
Phone

อัญมณีจากไข่มุก

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

095-592-5663

(SERVICE HOURS: )

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY