น้ำหวานเข้มข้น ตราเฮลซ์บลูบอย

น้ำหวานเข้มข้น ตราเฮลซ์บลูบอย

น้ำหวานเข้มข้น ตราเฮลซ์บลูบอย
Name

บริษัท เฮลซ์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

Contact

สุดารัตน์ บุญทอง

Address

40 ถนน รามอินทรา ต. แขวงอนุสาวรีย์ อ. บางเขน จ. กรุงเทพมหานคร 10220

Mobile
Phone

น้ำหวานเข้มข้น ตราเฮลซ์บลูบอย

น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นต่างๆ คือ สละ, ครีมโซดา, กุหลาบ, มะลิ, สับปะรด, สตรอเบอร์รี่, องุ่น, แคนตาลูบ, ซาสี่ การใช้งาน : เป็นเครื่องดื่มทำให้สดชื่น หรือต้อนรับแขก เป็นส่วนผสมในขนมหวาน เป็นส่วนผสมในอาหาร

น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นต่างๆ คือ สละ, ครีมโซดา, กุหลาบ, มะลิ, สับปะรด, สตรอเบอร์รี่, องุ่น, แคนตาลูบ, ซาสี่ การใช้งาน : เป็นเครื่องดื่มทำให้สดชื่น หรือต้อนรับแขก เป็นส่วนผสมในขนมหวาน เป็นส่วนผสมในอาหาร

น้ำหวานเข้มข้น ตราเฮลซ์บลูบอย

น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นต่างๆ คือ สละ, ครีมโซดา, กุหลาบ, มะลิ, สับปะรด, สตรอเบอร์รี่, องุ่น, แคนตาลูบ, ซาสี่ การใช้งาน : เป็นเครื่องดื่มทำให้สดชื่น หรือต้อนรับแขก เป็นส่วนผสมในขนมหวาน เป็นส่วนผสมในอาหาร 

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

095-592-5663

(SERVICE HOURS: )

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY