ธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ

Contact


Company Info


Trademark / Logo


Name

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Contact

นางสาววรรณพันธุ์ อ่อนแย้ม

Address

999 หมู่ที่ - ซอย - ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170

Email

wannapan.ony@mahidol.ac.th

Phone

+66 (0) 2441 5090

Fax

+66 (0) 2441 0236

Mobile

0854087299

E-Market Place

Website

ไม่มี

Category

ธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันการศึกษาภาครัฐแห่งแรกในประเทศไทย จัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

Products


1

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ 

CONTACT SUPPLIER FORM


* Please fill all input form

Applying T Mark Information Contact :
02-507-8266, 02-512-5848, 02-507-8287 (Service Hours: 8.30 a.m.-4.30 p.m.)

Online Registration Contact :
095-592-5663 (Service Hours: 8.30 a.m.-4.30 p.m.)