ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด

Name

ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด

Contact

นายณัฐพงศ์ เข็มทอง

Address

111 หมู่ที่ 9 ซอย - ถนน - ต. หัวสำโรง อ. แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา 24190

Website

www.gs-yuasa.co.th

ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด

ผลิตและนำเข้าแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้า และแบตดเตอรี่อุตสหกรรมทุกชนิด

PHOTO GALLERY