ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด

ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด

ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด
Name

บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด

Contact

นายณัฐพงศ์ เข็มทอง

Address

111 หมู่ที่ 9 ซอย - ถนน - ต. หัวสำโรง อ. แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา 24190

Mobile
Phone

ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด

ผลิตและนำเข้าแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้า และแบตดเตอรี่อุตสหกรรมทุกชนิด

ผลิตและนำเข้าแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้า และแบตดเตอรี่อุตสหกรรมทุกชนิด

ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด

ผลิตและนำเข้าแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้า และแบตดเตอรี่อุตสหกรรมทุกชนิด 

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

095-592-5663

(SERVICE HOURS: )

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY