น้ำส้มสายชู, น้ำมะนาว, เครื่องปรุงรสต่างๆ

น้ำส้มสายชู, น้ำมะนาว, เครื่องปรุงรสต่างๆ

น้ำส้มสายชู, น้ำมะนาว, เครื่องปรุงรสต่างๆ
Name

บริษัท ไดมอนด์ พรีเสิร์ฟ ฟู้ด จำกัด

Contact

อัจฉราภรณ์ อินทร์สมร

Address

155/24 หมู่ที่ 4 ต. เจ็ดเสมียน อ. โพธาราม จ. ราชบุรี 70120

Mobile
Phone

น้ำส้มสายชู, น้ำมะนาว, เครื่องปรุงรสต่างๆ

บริษัท อสร. ฟู้ดส์ ดำเนินธุรกิจและจำหน่ายเครื่องปรุงอาหารภายใต้เครื่องหมาย “อสร.” ทำการผลิต น้ำส้มสายชูกลั่น และ ผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมาย ด้วยเทคโนโลยี เครื่องจักร และอุปกรณ์ทันสมัยได้รับคุณภาพมาตรฐาน ด้วยศักยภาพความพร้อมของการผลิตส่งผลให้บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จและมีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ตลอดจนบริษัทฯยังให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเฉกเช่นในปัจจุบัน

บริษัท อสร. ฟู้ดส์ ดำเนินธุรกิจและจำหน่ายเครื่องปรุงอาหารภายใต้เครื่องหมาย “อสร.” ทำการผลิต น้ำส้มสายชูกลั่น และ ผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมาย ด้วยเทคโนโลยี เครื่องจักร และอุปกรณ์ทันสมัยได้รับคุณภาพมาตรฐาน ด้วยศักยภาพความพร้อมของการผลิตส่งผลให้บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จและมีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ตลอดจนบริษัทฯยังให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเฉกเช่นในปัจจุบัน

น้ำส้มสายชู, น้ำมะนาว, เครื่องปรุงรสต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ ตรา อสร. ผลิตด้วยความซื่อสัตย์ สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักตามมาตรฐานสากล GMP HACCP BRC Halal รสชาติอร่อยเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า 

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

095-592-5663

(SERVICE HOURS: )

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY