อาหารทะเสด

อาหารทะเสด

อาหารทะเสด
Name

บริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ จำกัด

Contact

นิรันดร์ แสงสุขเอี่ยม

Address

24/89 หมู่ที่ 3 ซอย หลังโรงเรียนสามชัยวิเทศน์ ถนน สหกรณ์ ต. บางหญ้าแพรก อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000

Mobile
Phone

อาหารทะเสด

สินค้าเป็นอาหารทะเล มีคุณภาพในระดับpremium ใช้ในกลุ่มfood service และร้านอาหารญี่ปุ่น เพราะสินค้าเราสามารถอยู่ในเกรดsashimi ส่วนแปรรูปตัดแต่ง เราสามารถทำการโฟรเซนเพื่อการส่งออกได้ในจำนวนมาก และกลุ่มลูกค้าร้านอาหารที่มีสาขาจำนวนมาก เราก็สามารถผลิตให้ได้ด้วยคุณภาพและราคาเหมาะสม

สินค้าเป็นอาหารทะเล มีคุณภาพในระดับpremium ใช้ในกลุ่มfood service และร้านอาหารญี่ปุ่น เพราะสินค้าเราสามารถอยู่ในเกรดsashimi ส่วนแปรรูปตัดแต่ง เราสามารถทำการโฟรเซนเพื่อการส่งออกได้ในจำนวนมาก และกลุ่มลูกค้าร้านอาหารที่มีสาขาจำนวนมาก เราก็สามารถผลิตให้ได้ด้วยคุณภาพและราคาเหมาะสม

อาหารทะเสด

อาหารทะเลสดและแช่แข็ง รวมทั้งแปรรูป 

อาหารแช่แข็ง

สินค้าประเภท แช่แช็ง มีทั้งเป็นวัตถุดิบและแปรรูป 

ปลาทูนึ่ง

อาหารทะเลสดและแปรรูป 

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

095-592-5663

(SERVICE HOURS: )

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY