อุตสาหกรรมไลฟสไตล์

Contact


Company Info


Trademark / Logo


Name

บจก. เฟิสท์แบมบู

Contact

นาง รินวรีว์ พิชาภัทร์วีรกุล

Address

165 , 165/1 ซอย ซอยสุขุมวิท 93 ถนน ถนนสุขุมวิท ต. แขวงบางจาก อ. เขตพระโขนง จ. กรุงเทพฯ 10260

Email

rinvaree@sripipat.co.th

Phone

02-311-3256

Fax

0-2331-5669

Mobile

081-8245109

E-Market Place

Website

Category

อุตสาหกรรมไลฟสไตล์ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ เช่น ไม้เสียบอาหาร ไม้จิ้มฟัน ไม้ตะเกียบ

Products


1

ไม้จิ้มฟัน

 

2

ไม้เสียบอาหาร

 

3

ไม้ตเกียบ

 

CONTACT SUPPLIER FORM


* Please fill all input form

Applying T Mark Information Contact :
02-507-8266, 02-512-5848, 02-507-8287 (Service Hours: 8.30 a.m.-4.30 p.m.)

Online Registration Contact :
095-592-5663 (Service Hours: 8.30 a.m.-4.30 p.m.)