ไม้จิ้มฟัน

ไม้จิ้มฟัน

ไม้จิ้มฟัน
Name

บจก. เฟิสท์แบมบู

Contact

นาง รินวรีว์ พิชาภัทร์วีรกุล

Address

165 , 165/1 ซอย ซอยสุขุมวิท 93 ถนน ถนนสุขุมวิท ต. แขวงบางจาก อ. เขตพระโขนง จ. กรุงเทพฯ 10260

Mobile
Phone

ไม้จิ้มฟัน

ไม้จิ้มฟัน

ไม้จิ้มฟันมีสองแบบ ปลายเดียว , สองปลาย 

ไม้เสียบอาหาร

ไม้เสียบอาหารขนาดความโต 3.00มม - 5.00 มม. ความยาว 10 ซม - 25 ซม 

ไม้ตเกียบ

ไม้ตเกียบความโต 5.00มม ความยาว 22.5 ซม 

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

095-592-5663

(SERVICE HOURS: )

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY