Gaudi

Gaudi

Gaudi
Name

บริษัท คราฟท์แฟคเตอร์ จำกัด

Contact

น.ส.มณฑสร ธนอุไรวัชร

Address

197/6 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนน สุขุมวิท ต. คลองตันเหนือ อ. วัฒนา จ. กรุงเทพฯ 10110

Gaudi

เก้าอี้ “Gaudi” มีรากฐานของความคิดที่มาจาก การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างโครงสร้างภายนอกและเส้นใยโครงสร้างภายใน เช่นเดียวกับโครงสร้างตามธรรมชาติของใบไม้ที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจึงจะทำให้สามารถดำรงรูปทรงอยู่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ สายยางที่ถูกถักทอตามจุดที่ถูกกำหนดไว้จะทำหน้าที่เสมือนโครงสร้างภายในที่ยึดติดกับโครงเหล็กภายนอก เก้าอี้ Gaudi จึงสามารถรับน้ำหนักได้อย่างแข็งแรง อีกทั้งมีความยืดหยุ่นตามสรีระของผู้นั่ง

เก้าอี้ “Gaudi” มีรากฐานของความคิดที่มาจาก การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างโครงสร้างภายนอกและเส้นใยโครงสร้างภายใน เช่นเดียวกับโครงสร้างตามธรรมชาติของใบไม้ที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจึงจะทำให้สามารถดำรงรูปทรงอยู่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ สายยางที่ถูกถักทอตามจุดที่ถูกกำหนดไว้จะทำหน้าที่เสมือนโครงสร้างภายในที่ยึดติดกับโครงเหล็กภายนอก เก้าอี้ Gaudi จึงสามารถรับน้ำหนักได้อย่างแข็งแรง อีกทั้งมีความยืดหยุ่นตามสรีระของผู้นั่ง

Gaudi

เก้าอี้ “Gaudi ” ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก โครงสร้างของเส้นใยที่ปรากฏอยู่ในรูปทรงของธรรมชาติ ผนวกกับการคำนวณจุดรับน้ำหนักที่เกิดขึ้นระหว่างโครงสร้างภายนอก (โครงเหล็ก) กับสายยางที่เป็นตัวเชื่อมโครงสร้าง 

Babushka

บาบุซก้าในภาษารัสเซีย หมายถึง คุณยาย เก้าอี้บาบุซก้า ได้รับแรงบัลดาลใจจากตุ๊กตาบาบุซก้า ที่มีรูปร่างอ้วนกลม เก้าอี้บาบุซก้า ผลิตด้วยโครงสร้าง และวัสดุขัดพื้นผิวหลายชนิด ตั้งแต่โมเสกแก้ว , โมเสกเรซิ่น , บุฟองน้ำหุ้มผ้าหรือหนัง , แม้จนกระทั่งผักตบชวาถัก เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย จากภายในสู่ภายนอกอาคาร 

Safari stool collection

จินตนาการจากเส้นสายเเละรูปทรงเเห่งป่าร้อนชื้นถูกผนวกเข้ากับประโยชน์ใช้สอยของการตกเเต่งบ้านในรูปแบบต่างๆ ประกอบสร้างด้วยวัสดุรีไซเคิลจากผลผลิตทางเกษตรกรรม เช่น ชานอ้อย ขยะที่ทิ้งเเล้วอย่าง เศษกระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษรังผึ้งรีไซเคิล ผักตบชวา สวะจากลำคลอง กลายเป็นเก้าอี้สตูลเเละม้าโยกสำหรับเด็ก สตูลรูปสัตว์ โคมไฟ และเเจกัน เพื่อการตกเเต่งบ้านอย่างสร้างสรรค์ 

Queen Sheba

เก้าอี้ควีนชีบา ทำจากวัสดุป่านศรนารายณ์ วัสดุธรรมชาติที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเชือก , กระดาษ , ผ้า , วัสดุปิดผิวหนัง , พรม , และกระดานปาเป้า ป่านศรนารายณ์ถูกนำมาถักสานบนโครงสร้างเหล็ก ทิ้งชายพกห้อยไว้ให้ดูเป็นลักษณะงานถักทอจากอาฟริกา ดินแดนแห่งควีนชีบา 

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

095-592-5663

(SERVICE HOURS: )

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY