Gaudi

Photo Gellary

สมาชิกปัจจุบัน
Gaudi

เก้าอี้ “Gaudi ” ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก โครงสร้างของเส้นใยที่ปรากฏอยู่ในรูปทรงของธรรมชาติ ผนวกกับการคำนวณจุดรับน้ำหนักที่เกิดขึ้นระหว่างโครงสร้างภายนอก (โครงเหล็ก) กับสายยางที่เป็นตัวเชื่อมโครงสร้าง

Name :
Gaudi
Address :
197/6 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนน สุขุมวิท ต. คลองตันเหนือ อ. วัฒนา จ. กรุงเทพมหานคร 10110

Contact Infomation

Website : Phone : Email :

QRCODE

Related Product