เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง NASA FIRE  ขนาด 15 ปอนด์

เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง NASA FIRE ขนาด 15 ปอนด์

เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง NASA FIRE  ขนาด 15 ปอนด์
Name

บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด

Contact

ณัชนันท์ สรรค์วิวัฒน์

Address

144/4-5 หมู่ที่ 1 ถนน มิตรภาพ ต. สุรนารี อ. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา 30000

Mobile
Phone

เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง NASA FIRE ขนาด 15 ปอนด์

- ใช้ดับเพลิง กับเชื้อเพลิงประเภท Class A Class B และ Class C - ระยะเวลาฉีดใช้ 20 วินาที - ระยะฉีด 8-10 เมตร - Rating 4A5B - มีมาตรฐาน มอก. 332-2537 รองรับ - น้ำหนักถังเปล่า 3.4 กก. - น้ำหนักเคมี 6.8-7.0 กก. - น้ำหนักรวม 10.2-10.4 กก.

- ใช้ดับเพลิง กับเชื้อเพลิงประเภท Class A Class B และ Class C - ระยะเวลาฉีดใช้ 20 วินาที - ระยะฉีด 8-10 เมตร - Rating 4A5B - มีมาตรฐาน มอก. 332-2537 รองรับ - น้ำหนักถังเปล่า 3.4 กก. - น้ำหนักเคมี 6.8-7.0 กก. - น้ำหนักรวม 10.2-10.4 กก.

เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง NASA FIRE ขนาด 15 ปอนด์

เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง NASA FIRE เหมาะสำหรับดับไฟประเภท Class A, B และ C , Rating 4A5B 

เครื่องดับเพลิง NASA FIRE NON-CFC ขนาด 10 ปอนด์-คันบีบสแตนเลส

เครื่องดับเพลิง NASA FIRE NON-CFC ขนาด 10 ปอนด์-คันบีบสแตนเลส ใช้ดับไฟประเภท A B และ C น้ำยาปราศจากสาร CFC ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

095-592-5663

(SERVICE HOURS: )

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY