เครื่องดื่มน้ำนมมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าว

เครื่องดื่มน้ำนมมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าว

เครื่องดื่มน้ำนมมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าว
Name

บริษัท ยู-โกลบ อินเตอร์เทรด จำกัด

Contact

นาย ณัฐธีร์ ศิริมาตร์พรชัย

Address

21/13 หมู่ที่ - ซอย ซอย ศูนย์วิจัย ถนน - ต. บางกะปิ อ. ห้วยขวาง จ. กรุงเทพมหานคร 10310

Mobile
Phone

เครื่องดื่มน้ำนมมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าว

น้ำนมมะพร้าวเพื่อสุขภาพ โดยนำน้ำมะพร้าวไปสกัดเอาน้ำนมมะพร้าวออกมาจากเนื้อมะพร้าว ผ่านกรรมวิธี โฮโมจิไนเซชั่น มีคุณค่าทางอาหาร รวมถึงกรดลอริคเอซิด ซึ่งเป็นกรดชนิดเดียวกันกับในน้ำนมแม่ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

น้ำนมมะพร้าวเพื่อสุขภาพ โดยนำน้ำมะพร้าวไปสกัดเอาน้ำนมมะพร้าวออกมาจากเนื้อมะพร้าว ผ่านกรรมวิธี โฮโมจิไนเซชั่น มีคุณค่าทางอาหาร รวมถึงกรดลอริคเอซิด ซึ่งเป็นกรดชนิดเดียวกันกับในน้ำนมแม่ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

เครื่องดื่มน้ำนมมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าว

เครื่องดื่มน้ำนมมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าว เพื่อสุขภาพ พร้อมดื่ม 

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

095-592-5663

(SERVICE HOURS: )

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY