สีย้อม, สีพิมพ์, เคมีภัณฑ์, เครื่องจักร และเครื่องมือทดสอบสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สีย้อม, สีพิมพ์, เคมีภัณฑ์, เครื่องจักร และเครื่องมือทดสอบสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Name

พิสิษฐ์ อินเตอร์กรุ๊ป

Contact

วัลลภา

Address

9/9 ซอย ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนน ถนนประดิพัทธ์ ต. แขวงสามเสนใน อ. เขตพญาไท จ. กรุงเทพฯ 10400

Mobile
Phone

สีย้อม, สีพิมพ์, เคมีภัณฑ์, เครื่องจักร และเครื่องมือทดสอบสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

JOIN US

THE SIGN OF HEARTMADE QUALITY
FROM THAILAND TO THE WORLD

APPLY NOW

Applying T MARK
information contact

02-507-8266

(SERVICE HOURS: )

T MARK ONLINE
REGISTRATION CONTACT

095-592-5663

(SERVICE HOURS: )

HEARTMADE
QUALITY

FAIR
LABOUR

ENVIRONMENTAL
CONCERN

SOCIAL
RESPONSIBILITY